Nowe możliwości analizy

Prezentacji nowych rozwiązań, narzędzi i technologii dostępnych w najnowszej wersji oprogramowania SAS 9.2 poświęcone było w dużej mierze SAS Forum 2009.

Na Forum, zorganizowanym w Warszawie przez polski oddział SAS Institute, przedstawione zostały nowe funkcjonalności środowiska SAS 9.2 i możliwości ich wykorzystania do uproszczenia zadań związanych z tworzeniem nowych modeli analitycznych oraz raportów. Eksperci SAS zaprezentowali poza tym narzędzia i technologie wchodzące w skład zintegrowanej platformy analitycznej SAS Business Analytics Framework. Umożliwia ona budowę dopasowanych do konkretnych potrzeb biznesowych rozwiązań klasy Business Intelligence. Rozwiązania te pozwalają identyfikować i monitorować podstawowe wskaźniki wydajności przedsiębiorstwa, przewidywać i stymulować potrzeby klientów, dostawców i całej organizacji, tworząc rozległy obraz procesów biznesowych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Jakość danych...

Wśród wiodących tematów konferencji znalazły się też technologie jakości danych. Zapewnienie odpowiedniej jakości danych jest jednym z głównych problemów, z jakimi trzeba się zmierzyć realizując procesy zarządzania informacją w organizacji. Ma również krytyczne znaczenie dla efektywnej realizacji procesów Business Intelligence. Nie jest jednak zadaniem prostym ani łatwym. W trakcie sesji poświęconej tym zagadnieniom przedstawione zostały doświadczenia w zakresie wdrażania narzędzi Data Quality w praktyce. Osobna sesja poświęcona była narzędziom do integracji danych (omówione w niej zostały między innymi mechanizmy Change Data Capture).

Możliwości i warunki biznesowego wykorzystania narzędzi oferowanych przez SAS omówili przedstawiciele firm, które zdecydowały się na ich wdrożenie. W PKO BP służą one do analizy ryzyka operacyjnego, w RWE do prognozowania zużycia energii elektrycznej, a Play korzysta z nich do automatyzacji kampanii marketingowych. Pracownicy TU Allianz Polska podzielili się natomiast swoimi doświadczeniami i wnioskami z przeprowadzonej niedawno migracji z wykorzystywanego wcześniej systemu SAS 9.1.3 do wersji 9.2.

... i prognozowanie

Wystąpienia użytkowników systemów analitycznych pokazały m.in. jak ważną rolę pełnią te narzędzia w planowaniu prowadzonych działań i ocenie ich potencjalnych skutków. Ewa Owczarz, kierownik Zespołu Zarządzania Portfelem Sprzedaży Energii w RWE Polska, przedstawiła projekt budowy platformy prognostyczno-analitycznej, wspomagającej proces sprzedaży energii do klientów biznesowych. Projekt ten ma na celu optymalizację i zwiększenie efektywności prognozowania sprzedaży energii elektrycznej, zmniejszenie różnicy między prognozowanymi wielkościami energii i realną sprzedażą do klientów. Zwróciła uwagę, że właściwe prognozowanie ma duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia sprzedawcy energii, ale też i innych podmiotów działających na rynku. W przypadku złego oszacowania potrzeb, elektrownie muszą albo szybko zwiększać swoje moce wytwórcze, albo momentalnie je zmniejszać. W konsekwencji, trzeba za to dodatkowo zapłacić. Z kolei Jacek Jakubek, IT Project Manager w PLAY pokazywał, jak diametralnie może wzrosnąć skuteczność kampanii marketingowej, jeżeli właściwie zostaną dobrani odbiorcy poszczególnych przekazów marketingowych I odpowiednio określone kanały docierania z nimi do poszczególnych adresatów. Poza tym, system analityczny daje możliwości bieżącego monitorowania przebiegu kampanii, oceny efektów poszczególnych działań i wprowadzania od razu stosownych korekt.

Rozwiązania Business Intelligence stały się już dzisiaj w wielu organizacjach biznesowych trwałym elementem środowiska informatycznego, często decydującym o zachowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku czy osiągnięciu założonych celów biznesowych we współczesnych, coraz bardziej wymagających realiach rynkowych. Forum Technologii SAS zgromadziło wielu uczestników reprezentujących firmy i instytucje z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, przemysłowego oraz przedstawicieli administracji publicznej i uczelni wyższych. Computerworld był patronem medialnym tej konferencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200