Nowe limity eksportowe USA

Amerykańskie Ministerstwo Handlu (US Department of Commerce) ogłosiło, że limit mocy obliczeniowej procesorów, które mogą być eksportowane bez konieczności uzyskania licencji, zostaje podniesiony z 12,5 do 67 MTOPS, co odpowiada w przybliżeniu mocy procesora Pentium.

Amerykańskie Ministerstwo Handlu (US Department of Commerce) ogłosiło, że limit mocy obliczeniowej procesorów, które mogą być eksportowane bez konieczności uzyskania licencji, zostaje podniesiony z 12,5 do 67 MTOPS, co odpowiada w przybliżeniu mocy procesora Pentium.

Zgodnie z obecnie obowiązującym w Stanach prawem, Ministerstwo Handlu USA, może podnosić limity na eksport do

krajów zaprzyjaźnionych, gdy uzna to za stosowne. Ograniczenia w eksporcie do krajów byłego bloku wschodniego

oraz krajów uznanych za nieprzyjazne mogą być, indywidualnie dla z tych krajów, zmieniane przez rząd USA po uzgodnieniu z jego najbliższymi sojusznikami.

Od 45 lat eksport produktów, uznanych przez administrację amerykańską za strategiczne, poddany jest kontroli. Do

niedawna swobodny eksport procesorów i systemów komputerowych był możliwy, jeśli ich moc obliczeniowa nie

przekraczała 12,5 MTOPS (milionów teoretycznych operacji na sek), co odpowiada w przybliżeniu mocy mikroprocesora i486, 33 MHz. Podstawowym uzasadnieniem istnienia ograniczeń eksportowych jest bezpieczeństwo narodowe - chęć zapobieżenia wykorzystaniu nowoczesnych amerykańskich technologii do rozbudowy potencjałów militarnych przez nieprzyjazne USA państwa. Jednakże rozwój możliwości technologicznych producentów klonów w innych krajach, głównie Dalekiego Wschodu powoduje, że są oni w stanie sprzedawać bez większych ograniczeń komputery znacznie przewyższające mocą limity eksportowe USA.

Od pewnego czasu wzrastały naciski ze strony producentów na rząd amerykański, aby podniósł on obowiązujące limity. I tak, opierając się na danych Ministerstwa Handlu USA, które w ub.r. wydało 8,7 tys. licencji eksportowych na komputery o łącznej wartości 10,5 mld USD, AEA (American Electronics Association) sugerowało umożliwienie swobodnego eksportu procesorów o mocy do 210 MTOPS. Podjęta na początku września decyzja o podniesieniu limitu do 67 MTOPS wywołała niezadowolenie w amerykańskich kręgach przemysłowych, których przedstawiciele wyrażają opinię, że przestarzałe przepisy powodują zmniejszenie wartości sprzedaży o wiele mld USD, a bezpieczeństwo narodowe nic na tym nie zyskuje.


TOP 200