Nowe i stare przedsięwzięcia

Firma konsultingowa Terence Chapman Associates (TCA) przygotuje, oceni i wybierze system informatyczny dla Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu.

Firma konsultingowa Terence Chapman Associates (TCA) przygotuje, oceni i wybierze system informatyczny dla Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu.

Bank Zachodni jest jednym z największych komercyjnych banków regionalnych w Polsce, ma ponad 80 placówek, głównie na terenach południowo-zachodnich. Oddziały banku pracują także w większych miastach całej Polski.

TCA do tej pory zainstalowała i wdrożyła system bankowy IBIS/AS w Banku Handlowym S.A. w Warszawie. Firma ta nadal jest zaangażowana do organizacji początkowych faz nowych projektów dla drugiej części komputeryzacji banku. Nowe przedsięwzięcia to m.in. wdrażanie i integrowanie systemów obsługujących sieć regionalnych oddziałów BH.

W Banku Rozwoju Eksportu, po zakończeniu wdrażania systemu IBS-90 i skomputeryzowaniu wszystkich jego oddziałów, TCA jest nadal obecna. Pracownik tej firmy będzie, przez najbliższe dwa lata, doradcą banku ds. informatyki i komputeryzacji. Aktualnie realizowane projekty z jego udziałem to m.in. bankowość elektroniczna oraz system globalnego naliczania odsetek. Dla BRE Brokers TCA dokonuje przeglądu ulepszeń proceduralnych i technicznych aktualnie eksploatowanych systemów. Następnym etapem będzie uczestnictwo tej firmy w selekcji strategicznego rozwiązania na przyszłe potrzeby informatyczne BRE Brokers.

TCA jest także obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od listopada ub.r. firma opracowuje plan Zabezpieczenia Kontynuowania Działalności (Business Continuity Planning). Projekt ten podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich, już zakończony, dotyczył przeglądu ogólnych wymagań działalności operacyjnej systemów komputerowych dla zapewnienia ciągłości w funkcjonowaniu giełdy.

Drugi etap, obecnie realizowany, polega na zdefiniowaniu szczegółowych wymagań giełdy zapewniających kontynuację jej pracy w przypadku katastrofy. Jednocześnie TCA dokonuje przeglądu procedur zabezpieczających system komputerowy oraz uczestniczy w wyborze lokalizacji obiektów zastępczych.


TOP 200