Nowe horyzonty

Wielkopolski Bank Kredytowy dąży do jak najszybszego rozwoju bankowości elektronicznej. Już dziś kilka tysięcy klientów banku kontaktuje się z nim przez sieć.

Wielkopolski Bank Kredytowy dąży do jak najszybszego rozwoju bankowości elektronicznej. Już dziś kilka tysięcy klientów banku kontaktuje się z nim przez sieć.

W planach na najbliższą przyszłość przedstawicieli Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu znajduje się przede wszystkim rozwój bankowości internetowej, rozbudowa centralnego systemu zarządzania komputerami i - może najważniejszy z punktu widzenia przyszłości banku - projekt wdrożenia scentralizowanego systemu bankowego. Bank korzysta teraz z systemu oddziałowego Sezam.

Tylko do wglądu

Już dzisiaj działa część pasywna systemu WBK24, który umożliwia obsługę klientów przez Internet, telefon i komunikaty SMS. Klient może sprawdzić saldo i historię rachunku, ma również dostęp do podstawowych informacji o banku, oprocentowaniu lokat i kredytów lub kursów walut. W ciągu miesiąca od uruchomienia tej usługi zarejestrowało się ponad 2,5 tys. klientów, którzy chcieli z niej skorzystać. Liczba ta powiększa się średnio o 60 osób dziennie.

Ze względu na wstrzymanie w II połowie tego roku dużych projektów informatycznych, część aktywna serwisu (składanie zleceń) będzie dostępna w 2000 r. Wielkopolski Bank Kredytowy uruchamia - pracujący w trybie online - system rozliczeń międzyoddziałowych. Wcześniej 7-8 razy dziennie były przeprowadzane sesje rozliczeniowe.

"Nasz system oddziałowy musi na bieżąco aktualizować transakcje dokonane w dowolnym oddziale, co pozwoli klientowi sprawdzać aktualny stan rachunku" - mówi Roman Stiller, dyrektor Departamentu Informatyki Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Podobnie musi funkcjonować system do obsługi kart bankomatowych, który trzeba było połączyć z centralną bazą danych.

"Udostępnienie usług aktywnych wiąże się z większym ryzykiem, dlatego nie każdy klient będzie mógł przeprowadzić dowolną transakcję za pośrednictwem WBK24online. Będzie można predefiniować kilka stałych przelewów, np. za czynsz czy energię elektryczną" - dodaje.

Wcześniej niż WBK, Centralne Biuro Maklerskie WBK zaoferowało możliwość prowadzenia transakcji przez Internet. "Jedyne ograniczenie, jakie wprowadziliśmy, dotyczy składania zleceń na transakcje na rynku pierwotnym giełdy. Pozostałe typy transakcji, w tym w trakcie notowań ciągłych i w dogrywce, można składać przez Internet" - mówią pracownicy biura. System do obsługi zleceń internetowych został bezpośrednio podłączony do systemu informatycznego biura maklerskiego Maestro. Jedną z form zabezpieczeń jest generator haseł jednorazowych (tzw. token).

Komputer pod kontrolą

Jednym z ważniejszych projektów w banku, ułatwiających pracę przedstawicielom Departamentu Informatyki, było wdrożenie w centrali banku systemu zarządzania komputerami PC. Ma to obniżyć koszty ich utrzymania. W centrali pracuje ok. 500 komputerów. "W oddziałach mieliśmy do tej pory głównie terminale, nie było więc potrzeby zarządzania nimi. Ponieważ i tam pojawiają się komputery PC, zamierzamy rozszerzyć ten projekt także na oddziały" - mówi Roman Stiller.

W centrali WBK do zarządzania komputerami PC zastosowano rozwiązanie Microsoft System Management Server (SMS), pracujące pod kontrolą Windows NT w wersji Enterprise. Do zarządzania poszczególnymi grupami komputerów stosuje się pięć serwerów Compaq ProLiant. Rozwiązanie Microsoftu umożliwia m.in. stworzenie centralnie kopii zapasowej danych, zgromadzonych na każdej stacji roboczej. Pozwala także zdalnie - w ciągu nocy - uaktualniać oprogramowanie na wszystkich 500 komputerach PC. Dzięki funkcji wake-up administrator jest ostrzegany o fakcie uruchomienia komputera przez osobę niepowołaną, a nawet próbie podłączenia do niego modemu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200