Nowe funkcje systemu TETRA

Nokia wprowadziła do sieci radiowych bezpieczeństwa publicznego standardu TETRA dwie funkcje podnoszące poziom zabezpieczeń: uwierzytelnianie i szyfrowanie transmisji radiowych.

System trankingowy TETRA przeznaczony przede wszystkim dla publicznych służb ratowniczych i bezpieczeństwa państwa (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, obsługa celna i graniczna) podlega ciągłym modernizacjom, a zakres aplikacji systemu stale rośnie. Łączność radiowa TETRA, rekomendowana przez Unię Europejską (także w Polsce) dla organizacji bezpieczeństwa publicznego, oprócz odpowiedniej niezawodności wymaga zapewnienia szyfrowania informacji i uwierzytelniania – zwiększającego poziom zabezpieczeń komunikowania się w sieci.

Aplikacje podwyższonego bezpieczeństwa, w której zastosowano uwierzytelnianie i szyfrowanie transmisji radiowych standardu TETRA przedstawiła ostatnio Nokia, w fińskiej sieci bezpieczeństwa publicznego VIRVE (ponad 35 000 użytkowników). Dla służb bezpieczeństwa publicznego wysoki poziom zabezpieczeń ma podstawowe znaczenie. Dawne, analogowe systemy komunikacji bezprzewodowej były narażone na niebezpieczeństwo łatwego przechwytywania rozmowy i przekazywane informacje.

Zobacz również:

  • Z aplikacji Earth Engine mogą już korzystać również firmy i organizacje rządowe

W uwierzytelnianiu i szyfrowaniu transmisji radiowych w ramach cyfrowego systemu Nokia TETRA klasy 3 zastosowano dynamiczne klucze szyfrujące, które chronią sieć radiową przed nieuprawnionymi użytkownikami i uniemożliwiają mu podsłuch. System sam sprawdza, czy zgłaszający się terminal radiowy jest autentyczny i czy aby nie jest nielegalnie sklonowany, co uniemożliwia dostęp do systemu i usług radiowych nieuprawnionym użytkownikom.

Proces szyfrowania transmisji radiowych TETRA powoduje ukrywanie treści rozmów i wiadomości przekazywanych drogą radiową. Sygnały i zakodowany głos wysyłane tą drogą są szyfrowane przy użyciu kluczy szyfrujących i specjalnego algorytmu szyfrującego. Klucze szyfrujące znają tylko upoważnieni odbiorcy i tylko oni mogą zdekodować zaszyfrowany głos i sygnały. Dzięki szyfrowaniu transmisji radiowych TETRA sieć jest zabezpieczona nie tylko przed podsłuchem, ale również analizą przepływów ruchu i nieuprawnionym użytkowaniem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200