Nowe fundusze MCI

MCI Capital TFI SA, spółka zależna MCI Management, złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zarejestrowanie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wraz z jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (MCI.PrivateVentures) składającym się z dwóch subfunduszy: MCI.TechVentures 1.0 oraz MCI.EuroVentures 1.0.

"MCI.TechVentures 1.0 jest tworzony z zamiarem kontynuowania dotychczasowej działalności inwestycyjnej MCI w korzystniejszej dla inwestorów i formalnie bardziej przejrzystej konstrukcji prawnej. MCI zamierza przenieść do tego funduszu posiadane aktywa oraz pracować nad utworzeniem, także przy udziale innych inwestorów niż MCI Management SA, kolejnych funduszy technologicznych (MCI.TechVentures 2.0 itd.) pozwalających na kontynuację działalności inwestycyjnej w najbliższych latach.

Fundusz MCI.EuroVentures 1.0 będzie funduszem private equity inwestującym od 5 do 200 mln PLN w spółki z Polski i Europy Centralnej. Środki funduszu będą przeznaczone na inwestycje o charakterze wykupów menadżerskich, wykupów lewarowanych, inwestycje na rozwój/ekspansję, inwestycje typu preIPO lub inwestycje restrukturyzacyjne. MCI Management SA będzie inwestorem w tym funduszu maksymalnie do 33% ilości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych, pozostałą część mają objąć inwestorzy zewnętrzni.

Wszystkie tworzone przez MCI fundusze są funduszami aktywów niepublicznych, co oznacza, że co najmniej 80% ich środków musi być zainwestowane w udziały lub akcje spółek niepublicznych. Docelowa oczekiwana wielkość funduszy MCI powinna przekroczyć 1 mld PLN do 2010 roku" - poinformował zarząd MCI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200