Nowe firmy

Kolejne zachodnie firmy w 2003 r. otworzyły swoje polskie oddziały.

Kolejne zachodnie firmy w 2003 r. otworzyły swoje polskie oddziały.

Styczeń 2003 r. - EMPOLIS POLSKA otworzył oddział w Warszawie i Poznaniu. Rafał Księżyk został prezesem zarządu firmy. Empolis oferuje w Polsce pakiet empolis knowledge management suite wspomagający zarządzanie wiedzą.

Marzec 2003 r. - DELTAVISTA powołała oddział w Polsce. Kieruje nim Dariusz Rzepiela. Dwa lata wcześniej ta szwajcarska firma stworzyła w Krakowie centrum badawczo-rozwojowe. Jego szefem jest Hans Peter Steffen, a pracuje w nim 70 osób. Deltavista specjalizuje się w tworzeniu narzędzi służących do analizy wiarygodności kredytowej. Do tej pory firma działała jedynie w krajach niemieckojęzycznych - Szwajcarii, Austrii i Niemczech - gdzie z jej usług korzystały bankii firmy telekomunikacyjne, m.in. Credit Suisse i Deutsche Telekom. Deltavista liczy obecnie na klientów wśród polskich banków.

Maj 2003 r. - Oddział w Polsce stworzyła firma dystrybucyjna MARGIUS, partner m.in. Hewlett-Packard, IBM i Software AG. Szefem polskiegooddziału został Mirosław Tarasiewicz, poprzednio prezeszarządu firmy dystrybucyjnej STGroup.

Maj 2003 r. - PIRELLI TELEKOM CABLES & SYSTEMS (PTCS) otworzyło przedstawicielstwo w Polsce. Firmę reprezentuje warszawska spółka Lightway. PTCS jest producentem kabli i włókien światłowodowych. W Polsce jest dostępna pełna oferta Pirelli, obejmująca kable światłowodowe dla sieci miejskich, instalacji typu WAN i sieci strukturalnych. Polskimi klientami firmy są m.in. zakłady energetyczne.

Wrzesień 2003 r. - METAGROUP powołała oddział w Polsce. Głównym przedstawicielem firmy jest warszawski Audytel, którego właścicielami są znani w branży informatycznej Marek Cichy i Emil Konarzewski. Wywodząca się z USA MetaGroup chce zajmować się zarównokonsultingiem, jak i prowadzeniem badań.

Październik 2003 r. - COMPUWARE otworzył w Warszawie - na razie jednoosobowy - oddział. Szefową biura została Elizabeth Etmajer, pracująca dotąd w europejskiejcentrali firmy w Wiedniu. Compuware oferuje narzędzia do tworzenia oprogramowania i automatyzacji jego testowania. Początkowo oferta firmy ograniczała się do rozwiązań dla mainframe,które nadal generują większość przychodów.Później rozszerzono ją o rozwiązaniadla środowisk rozproszonych.

Październik 2003 r. - FORRESTER RESEARCH podpisał z AMG.net umowę partnerską. Firma chce rozpocząć w Polsce promocję koncepcji "right-channeling", która pozwala instytucjom finansowym zrealizować zwrot z inwestycji, mimo rosnących kosztów budowy i utrzymania infrastruktury wspomagającej wielokanałową obsługę klientów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200