Nowe czasy, nowi architekci IT

Rola architektury i architektów w organizacjach uległa w ostatnich latach zmianie. Dziś firmy coraz częściej oczekują, że architekci nie tyle będą pilnować standardów i koordynować projekty, ale pomogą organizacjom za pomocą innowacyjnych rozwiązań zbudować przewagę konkurencyjną.

fot. IDG

11 czerwca w The Heart Warsaw odbyło się X Forum Architektów IT, które zgromadziło ponad 150 uczestników. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli takich firm jak mBank, PKP Energetyka, Nationale Nederlanden, SingleBit (partner Buddy), PKO Bank Polski, TVN, Promity, BNP Paribas, SGH oraz wziąć udział w interaktywnych warsztatach. Partnerami konferencji były firmy Buddy i Promity, partnerami warsztatów Arch-IT iBuddy, wystawcą – Atena, zaś patronat objęły serwisy: Robonomika.pl i ArchitekturaKorporacyjna.pl.

Forum to swoista platforma wymiany doświadczeń specjalistów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach, a także możliwość poznania najlepszych praktyk z rynku. W tym roku program Forum koncentrował się między innymi wokół miejsca architektury w świecie cyfrowej transformacji (hasło przewodnie spotkania: „Architektura w świecie cyfrowej transformacji”). Jakie więc wyzwania stoją przed architektami w czasach digital?

Nowe czasy, nowi architekci IT

Fot. IDG

Kierunek zmian

Gdzie dziś w organizacji jest miejsce dla architektów IT? Współczesne cyfrowe modele biznesowe wymagają innego spojrzenia na architekturę IT i rolę samych architektów. Podczas 7 edycji Forum, dwa lata temu, zwracał już wtedy na to uwagę Krzysztof Gwardys, architekt korporacyjny z Promity. Wskazywał wówczas na wiele antywzorców, które powinny spowodować przewartościowanie roli architekta i jego podejście architektoniczne. Minęły 2 lata – ówczesne uwagi stały się jeszcze bardziej aktualne. Organizacje doświadczyły już różnych podejść do architektury korporacyjnej, w tym takich które nie przeżyły próby czasu. Dziś firmy zmieniły się, a w związku z tym musi się zmienić podejście do architektury. Pojawiły się nowe wyzwania świata cyfrowego, wiele firm odkryło, że stała się data driven, w związku z tym pojawiła się architektura informacji i architektura danych w biznesie. Dariusz Gałęzowski, PhD, Dyrektor Biura Architektury w Departamencie Wsparcia Informatyki, PKO Bank Polski, który podczas tegorocznej konferencji miał okazję podzielić się swoim doświadczeniem z wpływu architektury na jakość danych oraz danych i ich jakości na organizację, architekturę danych nazwał sercem pompującym paliwo XXI wieku. Taki jest obraz współczesnego biznesu. Taki jest też kierunek zmian architektury.

Nowe czasy, nowi architekci IT

Fot. IDG

Demos, kratos i IT

Jak zauważył prof. SGH Andrzej Sobczak, do niedawna architekci zajmowali się w organizacjach pilnowaniem standardów i kwestią koordynowania projektów. Dziś oczekiwania wobec nich są inne. Firmy oczekują, że architekci przede wszystkim pomogą im zbudować przewagę konkurencyjną. A ta jest budowana właśnie poprzez innowacje. Dlatego architekci, wg profesora Sobczaka, muszą silnie zaangażować się w działania na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań. To nowa rola, którą mogą przejąć architekci.

W tym roku podczas swojego wystąpienia Krzysztof Gwardys mówił o „restarcie” architektury i szukaniu miejsca dla architektury w nowej cyfrowej rzeczywistości. Wydaje się, że to miejsce nadal jest, architekci mogą odgrywać kluczową rolę we współczesnym modelu budowania IT i biznesu. Andrzej Sobczak zwrócił uwagę na nowy trend, któremu poddaje się model działania organizacji. To demokratyzacja IT. Współcześnie coraz częściej to biznes tworzy samodzielnie rozwiązania informatyczne, z mniejszą lub większą atencją do swojego działu IT. Demokratyzacja jest częścią szerszej zmiany, która następuje w zakresie przetwarzania informacji. Pojawiły się nowe narzędzia, które powodują przyspieszenie czasu realizacji projektu. Biznes zmienił postrzeganie IT. Zrozumiał, że IT stało się „źródłem mocy”, a innowacyjne IT daje przewagę konkurencyjną. Gdzie tu miejsce dla architekta? Właśnie w nowych projektach związanych z transformacją cyfrową organizacji. Rolą architektów jest pokazanie potencjału nowoczesnych narzędzi. Skoro biznes bierze sprawy we własne ręce bez współpracy z działami IT, architekci, ze względu na swoje kompetencje, powinni włączyć się w to i prowadzić projekty, reprezentując interesy organizacji w szerszej skali. Dotyczy to chociażby takich aspektów transformacji jak robotyzacja procesów biznesowych. Według profesora Sobczaka istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez zaangażowania się architektów biznes będzie tworzył rozwiązania, które mogą mieć problem ze skalowaniem i utrzymaniem. „Nie traktujmy architekta jak policjanta, ale jak pomoc i osobę, która może podzielić się swoim bogatym doświadczeniem” – dodał Krzysztof Gwardys.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200