Nowa wersja MySQL

Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek MySQL 5.7 — najnowszej wersji najpopularniejszej na świecie bazy danych open source. Nowa wersja jest wydajniejsza, łatwiejsza w zarządzaniu i posiada rozszerzone funkcje NoSQL.

Jak podaje Oracle najnowsza wersja bazy MySQL oznaczona 5.7 zapewnia większą wydajność, skalowalność i łatwość zarządzania oraz rozszerzone funkcje NoSQL wraz z obsługą JSON oraz routerem MySQL, co ułatwia podłączanie aplikacji do wielu baz danych MySQL.

Działa znacznie szybciej

Przeprowadzone przez Oracle testy wydajnościowe najnowszej wersji bazy MySQL 5.7 wykazały, że w testowym środowisku, w którym uruchomiono SysBench Read-only Point-Select, baza zrealizowała 1,6 mln zapytań na sekundę przy 1024 połączeniach. Jest to trzy razy więcej, niż w poprzedniej wersji. Usprawnienia objęły także moduł InnoDB, polepszono przy tym skalowalność, wydajność i współbieżność zapytań i wprowadzając rozszerzone operacje on-line, indeksy przestrzenne i partycjonowanie natywne. Ważnym usprawnieniem, szczególnie przy aplikacjach korzystających z krótko żyjących połączeń jest usprawnienie obsługi krótkich zapytań. W ten sposób udało się dwukrotnie podwyższyć liczbę operacji wykonywanych w sekwencji: otwarcie połączenia - krótkie zapytanie - zamknięcie połączenia, właściwych na przykład dla niektórych aplikacji napisanych w niezwykle popularnym języku PHP.

Zobacz również:

Usprawnienia funkcjonalne

W wersji 5.7 wprowadzone zostały dalsze usprawnienia funkcjonalne, takie jak:

  • Rozszerzenia funkcji replikacji. Obecna jest replikacja wieloźródłowa, rozszerzone Globalne Identyfikatory Transakcji (GTID) oraz udoskonalone wielowątkowe kontrolery podległe zapewniające większą skalowalność i dostępność.
  • Działanie optymalizatora kosztowego, który dzięki wprowadzonemu dynamicznemu modelowi kosztów umożliwia dalszą poprawę wydajności obsługi zapytań.
  • Usprawnienie pełnotekstowego przeszukiwania InnoDB FullText Search, wprowadzonego w wersji 5.6, obejmując nowy parser oraz obsługę języków wykorzystujących ideogramy: chińskiego, japońskiego i koreańskiego.
  • Wprowadzenie nowego rodzimego typu danych JSON i funkcji JSON, co umożliwia wydajne i elastyczne przechowywanie, wyszukiwanie i przetwarzanie danych nieusystematyzowanych.
  • Schemat SYS, który udostępnia pomocne obiekty pomocne przy udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z wydajnością, pracą bazy i jej monitorowaniem
  • Zmiany w schemacie Performance, które zapewnią lepszy wgląd w działanie bazy, umożliwią lepszą instrumentację pamięci, transakcji, zapisanych procedur, gotowych instrukcji, replikacji i blokad. Radykalnie zmniejszono narzut wydajnościowy. W połączeniu ze schematem SYS, część działań administracyjnych można wykonać prościej, niż dotąd.
  • Zmiany w zakresie bezpieczeństwa, między innymi bezpieczeństwo domyślnej instalacji (secure by default), szybsza i prostsza inicjalizacja instancji, konfiguracja i zarządzanie.
  • Rozszerzona obsługa systemu informacji przestrzennej (GIS) dla aplikacji mobilnych: obsługa indeksu przestrzennego w InnoDB i GeoJSON oraz obsługa GeoHash.

Nowa wersja MySQL

Nowy schemat SYS umożliwia szybsze diagnozowanie problemów. Oto przykład szybkiej odpowiedzi na pytania związane z zajmowanymi zasobami przez użytkowników.

Oracle udostępnił również nowy router MySQL, który upraszcza opracowywanie aplikacji przez inteligentne przekierowywanie zapytań do baz danych MySQL w celu zwiększenia wydajności i wydłużenia czasu pracy bez przestojów.

Bazę MySQL 5.7 można pobrać ze strony http://dev.mysql.com/downloads/.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200