Nowa wersja Microsoft Access

Od 1 czerwca firma Microsoft dostarcza wersję 1.1 popularnego systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Access, pracującego w środowisku Windows. Wersja 1.1 daje rozszerzone możliwości korzystania z istniejących baz danych, ma poprawioną współpracę z innymi aplikacjami Windows oraz inne usprawnienia. Jednocześnie dostępny jest zestaw dystrybucyjny Microsoft Access Distribution Kit, ułatwiający programistom przygotowanie i dystrybucję aplikacji oraz rozszerzeń do bazy Access.

Od 1 czerwca firma Microsoft dostarcza wersję 1.1 popularnego systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Access, pracującego w środowisku Windows. Wersja 1.1 daje rozszerzone możliwości korzystania z istniejących baz danych, ma poprawioną współpracę z innymi aplikacjami Windows oraz inne usprawnienia. Jednocześnie dostępny jest zestaw dystrybucyjny Microsoft Access Distribution Kit, ułatwiający programistom przygotowanie i dystrybucję aplikacji oraz rozszerzeń do bazy Access.

Rozszerzony dostęp do baz danych i współpraca z innymi aplikacjami

Od czasu pojawienia się systemu zarządzania bazami danych Access w listopadzie 1992 r. sprzedano ponad 800 tys. egzemplarzy tego programu, a ponad 80 producentów aktywnie opracowuje aplikacje i rozszerzenia. Baza Access 1.1 pojawiła się 6 miesięcy po wersji początkowej i zawiera wiele ulepszeń oraz usprawnień zgłoszonych przez użytkowników.

System Access zapewnia następujące korzyści jego użytkownikom:

Rozszerzony i usprawniony dostęp do danych z innych baz - Rozszerzone wsparcie Open Database Connectivity (ODBC) pozwala na bezpośredni odczyt i zapis danych do baz ORACLE i SYBASE SQL SERVER oraz szybszy dostęp do danych Microsoft SQL SERVER.

- Bezpośredni dostęp do danych i indeksów systemów Microsoft FoxPro 2.0 i 2.5. Możliwe jest uaktualnianie informacji z poziomu Access 1.1 w czasie rzeczywistym, tzn. gdy użytkownicy FoxPro korzystają z bazy, zamiast normalnie stosowanej metody importu i eksportu danych większymi partiami. Umożliwia to pracę wszystkich użytkowników z wykorzystaniem aktualnych danych.

Rozszerzona współpraca z innymi aplikacjami

- Szybszy i bardziej elastyczny import danych tekstowych o stałych długościach pól oraz wsparcie dla pól o zmiennej długości.

- Poprawiona możliwość korzystania z danych Btrieve.

- Łatwiejszy import etykietowanych zakresów z baz danych Excela.

- Nowa opcja eksportu w formacie Word dla Windows do korespondencji seryjnej.

- Możliwość dołączania używanych tablic z Paradox-u lub dBase, znajdujących się na CD ROM-ie.

Dodatkowe usprawnienia

- Zwiększony maksymalny rozmiar bazy ze 128 MB do 1 GB.

- Ułatwiona instalacja obiektów typu Wizard, opracowanych przez niezależnych twórców oprogramowania.

System zarządzania bazami danych stanowi element składowy pakietu do prac biurowych Microsoft Office Professional 3.0. Pakiet zawiera bazę Access 1.1, arkusz obliczeniowy Excel 4.0, procesor tekstowy Word 2.0 dla Windows, program grafiki prezentacyjnej PowerPoint 3.0 i licencję na serwer dla programu poczty elektronicznej Mail 3.2.

Zestaw Microsoft Acces Distribution Kit dla Windows

Pakiet ułatwia tworzenie i dystrybucję aplikacji, narzędzi i rozszerzeń systemu Access oraz systemu operacyjnego Windows. Zawiera moduł "run-time" Microsoft Access oraz wiele dodatkowych narzędzi.

Zestaw ma licencję pozwalającą twórcy oprogramowania na bezpłatne rozprowadzanie modułu "run-time" z opracowanymi aplikacjami.Twórcy oprogramowania mogą dostarczać dowolną liczbę kopii swych programów, a ich użytkownicy nie muszą kupować pełnej wersji systemu zarządzania bazami danych Acces.

Zestaw Microsoft Acces Distribution Kit dla Windows zawiera:

- Wersję "run-time" bazy Microsoft Access. Pozwala ona na tworzenie bazy o dowolnej formie graficznej, gdyż automatycznie usuwa ona pojemnik bazy Access, specyficzne dla niej ekrany początkowe i paski narzędziowe. Twórca aplikacji może więc zastosować własne rozwiązania, określić postać ikony i zintegrować pomoc.

- Asystent Instalacji (SetupWizard) prowadzi użytkownika przez proces Setupu i ułatwia przygotowanie dyskietek instalacyjnych dla Windows, a to sprowadza się do podania odpowiedzi na serię pytań.

- Zestaw Setup dla ODBC. Zestaw ułatwia dostęp do różnych źródeł danych, łącznie z danymi w formatach ORACLE, SYBASE SQL SERVERa i Microsoft SQL SERVERa. Twórcy oprogramowania mogą bezpłatnie rozprowadzać ten zestaw wraz ze swoimi aplikacjami.

- Książkę "The Secrets of AccessWizards". Zawiera ona podstawowe informacje na temat opracowania, uruchamiania, testowania, instalowania i używania AccessWizards. Informacje w niej zawarte pozwalają programistom na włączenie Asystentów (Wizard) do własnych aplikacji. Na przykład może ona posłużyć do opracowania Asystenta Raportów (ReportWizard) w formie graficznej zgodnej z formą aplikacji.

- Wersję run-time programu Microsoft Graph, służącego do przygotowania ilustracji i włączenia ich w końcową aplikację.

- Kompilator helpów dla Windows, służący do opracowania pomocników elektronicznych do aplikacji, w formie plików .HLP.

- Dokumentację jak przygotowywać i rozprowadzać aplikacje.

Cena i dostępność

Microsoft Access 1.1 Upgrade do wersji 1.0 dostępny jest za 14,95 USD. Zakupienie jednego upgrade'u upoważnia do wykonania operacji dla dowolnej liczby instalacji Access (w jednym przedsiębiorstwie). Cena dla nowych użytkowników wynosi 495 USD.

Zestaw Acces Distribution Kit kosztuje 495 USD. Aby tworzyć aplikację z użyciem tego zestawu, konieczny jest system zarządzania bazami danych Access 1.1.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200