Nowa wersja DB2 v.9 zbiera pochwały

IBM zaprezentował nową wersję bazy danych DB2 v.9 wyposażoną w funkcje obsługi XML oraz ulepszone mechanizmy kompresji danych i automatycznego zarządzania systemem. Według przedstawicieli IBM, są to najbardziej znaczące modyfikacje tej technologii bazodanowej wprowadzone w ostatnich dwudziestu latach.

DB2 v.9 wykorzystuje opracowaną przez IBM tzw. technologię pureXML umożliwiającą prezentację danych XML niezależnie od ich formatu, platformy lub lokalizacji. Przy wykorzystaniu klasycznych baz relacyjnych było to dotąd możliwe, ale wymagało od administratorów pracochłonnej rekonfiguracji i edycji danych. Standardowe systemy baz danych zapisują pliki XML w formacie BLOB (Binary Large Objects) lub przetransformowane pliki relacyjne. Według przedstawicieli IBM, technologia pureXML eliminuje tą niedogodność umożliwiając zapis i odczyt danych w oryginalnym, niezmodyfikowanym formacie przy wykorzystaniu dowolnych narzędzi lub aplikacji obsługujących XML.

Oprogramowanie DB2 v.9 było testowane przez użytkowników korporacyjnych. Praktyczne testy wykazały, że nowe mechanizmy kompresji umożliwiają uzyskanie - w przypadku większości tablic danych - nawet 50 proc. zmniejszenie ich objętości, a także 20 proc. zwiększenie wydajności przetwarzania zapytań do bazy danych.

Oprócz tego niektórzy użytkownicy skarżyli się, że wydajność systemu spada po zainstalowaniu nowych aplikacji, ale problem ten wynikał nie z wad bazy danych lub aplikacji, lecz konieczności ręcznej rekonfiguracji i optymalizacji DB2. Odpowiedzią na to są wprowadzone w wersji dziewiątej nowe funkcje autonomicznego zarządzania bazą (Automatic Storage Management), które zapewniają automatyczną optymalizację i dostrajanie konfiguracji DB2 dla różnych platform, aplikacji i środowisk.