Nowa wersja Archivariusa w ofercie firmy Exell

Firma Exell rozpoczęła sprzedaż najnowszej wersji programu przeznaczonego do archiwizacji dokumentów papierowych, elektronicznych, zapisów wideo i plików dźwiękowych.

Firma Exell rozpoczęła sprzedaż najnowszej wersji programu Archivarius przeznaczonego do archiwizacji dokumentów papierowych, elektronicznych, zapisów wideo i plików dźwiękowych. Najważniejszą funkcją nowej wersji jest zgodność z jednolitym rzeczowym wykazem akt zawartym w Ustawie o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach. Ma to ułatwić katalogowanie oraz wyszukiwanie dokumentów.

Najważniejsze cechy nowej wersji programu:

1. Rejestrowanie dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

2. Zaawansowane wyszukiwanie spraw i dokumentów według kluczy wskazanych przez użytkownika, m.in. daty wprowadzenia, tytułu sprawy, symbolu komórki organizacyjnej, słów kluczowych zdefiniowanych przez użytkownika.

3. Prowadzenie historii wypożyczeń, dzięki czemu wiadomo u kogo i od kiedy są dane akta.

4. Kontrola nad zakresem dostępu do dokumentu pracowników przez m.in. ustalanie czasu dostępu do dokumentów grup użytkowników i pojedynczych osób.

5. Zabezpieczenie dokumentów przez automatyczną rejestrację ich zmian, dziennik zmian i dziennik dostępu do danych.

6. Usprawnienie wypożyczania przez zastosowanie kodów kreskowych.

7. Rozbudowany system raportów w tym m.in. wykaz spisów zdawczo-odbiorczych i wykaz udostępnionych akt oraz współpraca z innymi aplikacjami na platformie Windows (Word, Excel).

Ceny Archivariusa:

1. Wersja jednostanowiskowa - 2,5 tys. zł.

2. Wersja sieciowa z trzema stanowiskami do wprowadzania danych - 6 tys. zł. (za każde następne stanowisko - 600 zł.)

Możliwy jest także zakup licencji na stanowisko katalogowe, na którym przegląda się udostępnione zasoby archiwum.

Exell

www.exell.com.pl


TOP 200