Nowa strategia B3System po zakończonej konsolidacji grupy

Firma nie wyklucza dalszych akwizycji, w celu wzmocnienia swojej pozycji na polskim rynku. Firma chce także inwestować w rozwiązania cloud computing.

W szczegółach główne cele strategii B3System to m.in.: umacnianie pozycji lidera na rynku bezpieczeństwa IT; zwiększanie udziału w rynku systemów do przechowywania i przetwarzania informacji; zwiększenie portfela dużych projektów informatycznych wśród klientów korporacyjnych i administracji publicznej; wykorzystanie synergii w ramach grupy kapitałowej; wykorzystanie potencjału finansowego do skokowego wzrostu wartości poprzez akwizycję oraz poprawa rentowności usług i eliminacja tzw. czynnika sezonowości

Poprawa wyników dzięki fuzji

Firma liczy na znaczny wzrost rynku IT w najbliższych dwóch latach. Opracowana strategia na lata 2011-2012 - dzięki wykorzystaniu tego efektu i synergii połączonych firm - ma zapewnić spółce utrzymanie pozycji lidera w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa IT.

Zobacz również:

W wyniku połączenia z i Navipro, B3System stała się integratorem w zakresie rozwiązań do przechowywania, backupu i archiwizacji danych, rozwiązań klasy , a także systemów do zarządzania usługami i systemami IT. Wcześniej firma koncentrowała się na oferowaniu infrastrukturalnych i systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji.

Nowa strategia B3System po zakończonej konsolidacji grupy

Po I kwartale przychody połączonych firm B3System, COPI i Navipro wyniosły 14,5 mln zł. Rok wcześniej, gdy spółki te działały niezależnie wielkość sprzedaży był prawie dwa razy mniejsza - 7,2 mln zł. Dzięki fuzji ograniczono także stratę netto z 2,2 mln zł do 0,3 mln zł.

B3System posiada jeszcze 52% udziałów w Commcord Sp. z o.o oraz 15,42% akcji MC Comp SA.

Odrodzenie polskiego rynku IT

Zdaniem zarządu B3System, prognozowany na ten rok wzrost polskiego rynku IT szacowany jest na 12%. W roku 2010 wzrósł on jedynie o 3%, a w roku 2009 jego wartość spadła aż o 10%. Najważniejsze czynniki mające rozwoju rynku IT w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat to ogólna poprawa sytuacji gospodarczej, wykorzystanie funduszy unijnych oraz poprawa sytuacji ekonomicznej w krajach, do których polskie przedsiębiorstwa eksportują swoje produkty.

Nowa strategia B3System po zakończonej konsolidacji grupy

"Miniony rok był dla całej branży informatycznej dobrym okresem. Wielu klientów, widząc znaczącą poprawę koniunktury oraz własnej kondycji finansowej, powróciło do zakupów technologii oraz inwestycji w systemy bezpieczeństwa IT. Prognoza dalszego, dość wyraźnego wzrostu wartości rynku, pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość" - skomentował Mirosław Kaliński, prezes zarządu B3System.


TOP 200