Nowa rzeczywistość w tworzeniu procesów cyfrowych i ich digitalizacji

Foto: nAxiom

Materiał promocyjny Digitalizacja procesów przemysłowych jest naturalną odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Towarzysząca nam pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła zachodzące zmiany. Właściwa implementacja cyfryzacji produkcji oraz wszystkich procesów biznesowych w firmie pozwala przedsiębiorstwom zachować odpowiednią elastyczność i uodparnia je na potencjalne sytuacje kryzysowe w przyszłości.

Coraz częściej przedsiębiorcy przekonują się, że zagadnienia związane z cyfryzacją nie stanowią tylko zestawu modnych obecnie haseł, ale odnoszą się wprost do narzędzi mających rzeczywisty i bezpośredni wpływ na ich biznesową działalność. Skuteczne przeprowadzenie przedsiębiorstwa przez kompleksowy proces cyfrowej transformacji wymaga jednak nie tylko czasu, ale również sporego zaangażowania firmowych zasobów – i nie chodzi tu tylko o środki finansowe, ale przede wszystkim o zaangażowanie zasobów ludzkich, w tym programistów. Kluczowym czynnikiem jest przygotowanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwoli zdigitalizować dotychczasowe procesy biznesowe i produkcyjne, przygotować nowe, cyfrowe procedury oraz zdefiniować nowe, dostosowane do cyfrowej ewolucji, kierunki rozwoju firmy.

Cyfrowa transformacja

Jak wynika z raportu firmy Autodesk „Digitalizacja polskich firm przemysłowych w dobie pandemii” (źródło:https://www.autodesk.pl/campaigns/raport-przemysl2021), w porównaniu z rokiem 2019, aż o 42% wzrosła świadomość dotycząca rozwiązań Przemysłu 4.0, a 56% firm utrzymało lub zwiększyło swoje inwestycje w cyfryzację. Jeśli chodzi o największe korzyści wynikające z cyfrowej transformacji, to większość ankietowanych zwróciła uwagę na poprawę ogólnej efektywności procesów (90,3%) oraz optymalizację działania fabryki (88%). Wprowadzenie rozwiązań Przemysłu 4.0 przełożyło się również na poprawę wydajności pracy (83,4%), jakości (81,7%), a także na poprawę wydajności łańcucha dostaw (81,1%) oraz czasu wprowadzania produktu na rynek (81,1%).

Nowa rzeczywistość w tworzeniu procesów cyfrowych i ich digitalizacji

Wdrażanie cyfrowych rozwiązań w przemyśle i biznesie jest naturalną konsekwencją zmiany wymagań konkurencyjnego rynku oraz zachowań społecznych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez We Are Social i Hootsuite, opublikowanych w raporcie „Digital 2021” (źródło:https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report), aż 66,6% światowej populacji korzysta obecnie z telefonów komórkowych. Z Internetu korzysta 59,5% ludności świata. Internauta spędza w Internecie średnio 2,5 godziny dziennie. W Polsce z dostępu do sieci korzysta 84,5% populacji, a ludzie spędzają tam średnio cztery godziny dziennie. Warto też podkreślić, że w styczniu 2021 roku w Polsce było 25,90 mln użytkowników mediów społecznościowych, co stanowi 68,5% ogółu populacji. Jeśli chodzi o aktywność komercyjną, to wyszukiwanie produktów lub usług on-line dotyczyło 81,5% internautów, firmową stronę WWW odwiedziło 90,4% osób, a zakupów on-line dokonało 76,8% respondentów badań.

Platformy low-code

Tak silna presja ze strony klientów wymusza już nie tylko samą cyfryzację procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie, ale również konieczność wyjątkowo elastycznego i szybkiego tworzenia aplikacji, które muszą sprostać rosnącym wymaganiom zarówno ze strony własnych pracowników, jak i klientów firmy. Wysoką skutecznością w szybkim tworzeniu, dostosowanych do zmieniających się potrzeb aplikacji cechują się systemy low-code. Platforma nAxiom pozwala na modelowanie procesów biznesowych i związanych z nimi działań metodą „przeciągnij i upuść” uzupełnianą w miarę potrzeby niewielką ilością kodu.

„Nowe aplikacje, optymalizujące procesy biznesowe mogą być łatwo i szybko budowane na platformie nAxiom. Dzięki wykorzystaniu wizualnego edytora tworzenie aplikacji jest intuicyjnie proste nawet dla osób nieposiadających wiedzy programistycznej. Platforma nAxiom pozwala skrócić czas wytworzenia aplikacji nawet czterokrotnie, a koszty wdrożenia zmniejszyć nawet o 70%” – wyjaśnia Dariusz Pruchnik Dyrektor Zarządzający w LLCD, spółce będącej producentem platformy nAxiom.

Innymi słowy, technologia low-code polega na zastąpieniu tradycyjnego procesu tworzenia oprogramowania, wymagającego napisania przez programistę dużej ilości kodu, metodą budowy aplikacji z gotowych, zdefiniowanych już w systemie, elementów.

nAxiom w praktyce

Nowa rzeczywistość w tworzeniu procesów cyfrowych i ich digitalizacji

Foto: nAxiom

Platforma nAxiom oferuje dużą swobodę w przygotowywaniu interfejsów użytkownika oraz elastyczność w doborze algorytmów odpowiadających za przetwarzanie danych. Ze względu na łatwość i szybkość budowy dowolnych aplikacji niezbędnych w procesach cyfryzacji przedsiębiorstwa, platformy low-code, stopniowo przejmują obsługę procesów istotnych z punktu widzenia konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że platforma nAxiom pozwala wdrożyć nowe rozwiązanie o wiele szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod wymagających dużej ilości kodowania. W uproszczeniu, prace związane z projektowaniem i budową aplikacji, sprowadzają się do połączenia gotowych elementów dostępnych na platformie, a przebieg programowania można zobaczyć z poziomu graficznego interfejsu. Zamiast tradycyjnego kodu, na ekranie widoczny jest schemat tworzonego oprogramowania. W ten sposób zminimalizowana zostaje ilość prac związanych z kodowaniem, a zaoszczędzony czas przeznaczyć można na dopracowanie funkcjonalności tworzonej aplikacji.

W rezultacie, oprogramowanie charakteryzujące się wyższą jakością powstaje znacznie szybciej, przy mniejszym nakładzie kosztów i czasu zaangażowania zespołu programistów.

Istotne jest, że prototypowanie jakichkolwiek zmian w aplikacji budowanej na platformie nAxiom odbywa się na bieżąco. Przygotowywane oprogramowanie można przetestować oraz modyfikować w czasie rzeczywistym. W dowolnym momencie można też rozbudować program o nowe, niezbędne funkcjonalności, a wprowadzane zmiany i udoskonalenia są bezpośrednio implementowane w działających systemach. Bez problemu da się też połączyć aplikacje biznesowe z różnorodnymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie – i to niezależnie od ich liczby i przeznaczenia – w ramach jednego, spójnego, wydajnego, skalowanego i bezpiecznego środowiska biznesowego. Dzięki temu „spiąć” można ze sobą rozwiązania automatyki przemysłowej zgodne z założeniami Przemysłu 4.0 z firmowym systemem ERP, CRM czy PLM.

Nie tylko programista

Cechą charakterystyczną digitalizacji procesów, które realizowane są przy wsparciu platform low-code, takich jak nAxiom, jest to, że w cyfrowej transformacji firmy, a później w sprawnym tworzeniu nowych narzędzi można podeprzeć się wiedzą jej pracowników. Niekoniecznie muszą oni znać się na programowaniu, ważne jest, że posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną na temat danego zagadnienia lub procesów występujących w firmie. Dzięki ich zaangażowaniu można bardzo szybko modyfikować funkcjonalność wszelkich aplikacji wspomagających np. procesy monitorowania i zarządzania produkcją. Zmiany wdrażane do oprogramowania - związane np. z koniecznością dostosowania aplikacji do zamówień, procesów technologicznych czy uwarunkowań organizacyjnych firmy - realizowane są ze wsparciem ze strony pracowników, którzy najlepiej wiedzą, jakie funkcjonalności są im potrzebne w codziennej pracy. Takie podejście ułatwia zachowanie wysokiego poziomu konkurencyjności i zwiększa poziom zadowolenia klienta.

Na koniec warto dodać, że platformy low-code (m.in. Platforma nAxiom) charakteryzują się otwartością interfejsu i pozwalają na wymianę danych niemal ze wszystkimi systemami IT wykorzystywanymi w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dzięki elastyczności pozwalającej na integrację z oprogramowaniem firm trzecich, np. systemami CAD, ERP czy CRM można znaczne skrócić czasu przygotowywania i realizacji zlecenia produkcyjnego. Można też przygotować dowolną liczbę aplikacji automatyzujących procesy biznesowe, produkcyjne czy logistyczne zwiększając tym samym w istotny sposób konkurencyjność firmy.

Dariusz Pruchnik

Dyrektor Zarządzający w LLCD

Jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, na którym ukończył studia magisterskie z Fizyki oraz absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera Organizatora Przemysłu. Na tej samej uczelni w 1998 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk Fizycznych.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku produktów i usług IT, w tym ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą w globalnym, macierzowym środowisku korporacyjnym. W swoich działaniach kieruje się dobrem Klienta i kompleksowo podchodzi do wszelkich aktywności związanych ze sprzedażą.

Po latach doświadczeń m.in. w Hewlett-Packard i IBM, w 2020 roku dołączył do zespołu OPTeam, gdzie zajmował się opracowaniem strategii rozwoju, zawierającej transformację stosowanych modeli biznesowych oraz strategię budowy i rozwoju nowych produktów i usług. W styczniu 2021 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w spółce LLCD, będącej producentem Platformy nAxiom.