Nowa przeglądądarka FTP Software

Alians FTP Software i Firefox Communications zwiększy konkurencję na rynku produktów TCP/IP.

Alians FTP Software i Firefox Communications zwiększy konkurencję na rynku produktów TCP/IP.

W celu rozszerzenia linii sprzedawanych produktów TCP/IP firma FTP Software połączyła się z Firefox Communications oraz licencjonuje od Network Computing Devices przeglądarkę sieci Web o nazwie Mariner Intelligent Internet Organizer Business.

Aplikacja ta służyć może zarówno do przeglądania zasobów sieci Web, jak i do przesyłania plików czy odczytywania poczty elektronicznej i grup newsowych sieci USENET. Mariner pracuje nieco inaczej niż inne standardowe narzędzia tego rodzaju, które łączą użytkownika z serwerami sieci Web po kliknięciu na łączu hipertekstowym lub wpisaniu odpowiedniego adresu URL. Pakiet Mariner pracuje w ten sposób, że użytkownik nawiguje po sieci Internet przeciągając i upuszczając elementy na różne ikony.

Przy okazji tej transakcji Network Computing Devices wykupił od FTP licencje na używanie serwera i oprogramowania klienckiego NFS (Network File Systems) przeznaczonego dla systemów Windows 95 i Windows NT. Ponadto zamierza wbudować serwer NFS w opracowane przez siebie produkty linii WinCenter i kolejne wersje pakietów komunikacyjnych. Cała transakcja między oby firmami miała być sfinalizowana do końca I kw. 1996 r.

Wielu producentów oprogramowania TCP/IP stara się zwiększyć atrakcyjność swoich produktów przez dokupywanie wielu aplikacji współpracujących z siecią Internet i włączanie ich do sprzedawanych przez siebie pakietów komunikacyjnych. Jest to odpowiedź na poczynania firmy Microsoft, która wyposaża systemy Windows 95, Windows NT i Windows for Workgroups w stosy komunikacyjne wspierające sieci standardu TCP/IP. Przykładami tego rodzaju strategii jest, np. przejęcie ostatnio przez FTP firmy HyperDesk Corp. i wykupienie firmy Wollongong Group Inc. przez Attachmate Corp.

Kolejnym posunięciem FTP jest połączenie się z Firefox Communications Inc. Tym razem firmie FTP zależało na oprogramowaniu wspierającym sieci NetWare, a konkretnie na mostach sprzęgających sieci standardów IPX/SPX z sieciami TCP/IP.

Obie firmy zamierzają opracować wiele aplikacji wspierających pracę w grupach, systemy zawiadywania komunikatami i oprogramowanie dla środowisk pracy bazujących na wymianie zadań i informacji między użytkownikami. Umowa przewiduje, że Firefox uzyska pewną niezależność i stanie się filią FTP.

Produkty oferowane przez FTP i Firefox pozwolą użytkownikom eksploatującym sieci NetWare łączyć się z siecią Internet i z innymi sieciami korporacyjnymi bez konieczności instalowania na każdym stanowisku pracy dodatkowego oprogramowania standardu TCP/IP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200