Nowa poczta Lotusa

Firma wprowadziła na rynek nową wersję systemu pocztowego cc:Mail 8.1.

Firma wprowadziła na rynek nową wersję systemu pocztowego cc:Mail 8.1.

Lotus Development, producent znanego pakietu do pracy grupowej Lotus Domino, wprowadził na rynek nową wersję pakietu pocztowego cc:Mail, oznaczonego numerem 8.1. Produkt ten bezpośrednio konkuruje z Microsoft Exchange Server firmy Microsoft oraz pakietem GroupWise Novella. Wygląda jednak na to, że Lotus wyprzedził swoją konkurencję co najmniej o krok, oferując funkcje, które zapowiadane są dopiero w kolejnych wersjach aplikacji Novella i Microsoftu.

Po stronie serwera

Jedną z najistotniejszych modyfikacji wprowadzono w oprogramowaniu cc:Mail Router for NT – agenta komunikacyjnego, pracującego na platformie Windows NT, odpowiedzialnego za przesyłanie poczty elektronicznej między serwerami cc:Mail. Oprogramowanie to może obsługiwać do 99 modemów, co jest dosyć istotnym usprawnieniem w porównaniu z poprzednią wersją (oferowała ona obsługę ośmiu modemów), i umożliwia większej liczbie zdalnych użytkowników realizowanie jednoczesnego połączenia z serwerem.

Mniej istotną obecnie nowością, która miałaby większe znaczenie jeszcze kilka lat temu, jest dodanie możliwości routingu poczty elektronicznej w sieci opartych na protokole IPX/SPX.

Choć dzisiaj protokół LDAP nie odgrywa jeszcze tak dużej roli jako sposób dostępu do różnego rodzaju katalogów sieciowych, to użytkownicy cc:Mail 8.1 powinni być jednak zadowoleni z takiej możliwości. Dzięki niej bowiem mogą oni sprawdzić czy wpisany adres użytkownika cc:Mail w innej sieci jest podany poprawnie. Dołączony do pakietu LDAP Directory Connector umożliwia bowiem użytkownikom klientów poczty elektronicznej wyposażonym w obsługę protokołu LDAP wyszukiwanie adresów użytkowników systemu cc:Mail.

Kolejną nowością, dostępną już w pakietach konkurencji, jest możliwość wykonywania przygotowanych przez użytkowników zasad przetwarzania przychodzącej poczty elektronicznej bezpośrednio na serwerze. Dotychczas przetwarzanie takie odbywało się na stacji klienckiej w momencie gdy była ona włączona i pracował na niej klient poczty elektronicznej. To uniemożliwiało np. wysyłanie automatycznych odpowiedzi z informacją, że użytkownik przebywa aktualnie na urlopie, gdy do jego skrzynki na serwerze w tym czasie przychodziła korespondencja.

Innym istotnym usprawnieniem jest obsługa wielu standardów znaków narodowych. Obecnie cc:Mail potrafi poprawnie komunikować się po japońsku, chińsku, tajwańsku, koreańsku i polsku.

Cc:Mail 8.1 oferuje także obsługę dużej liczby standardów internetowych, spośród których warto wymienić POP3 i IMAP4, komunikujące się za pośrednictwem mechanizmów SSL v2 i v3. Pakiet wyposażony jest także w moduł cc:Mail Link to SMTP, który umożliwia bezpośrednią wymianę poczty z Internetem. Moduł ten może pracować zarówno na platformie Windows NT, jak i Windows 95. Inny moduł cc:Mail for the World Wide Web, umożliwiający dostęp do poczty elektronicznej za pośrednictwem przeglądarek WWW, uzyskał certyfikat zgodności z serwerem internetowym IIS 3.0 Microsoftu.

Nowością jest możliwość synchronizowania książek adresowych programu cc:Mail z zawartością katalogów NDS dostępnych w systemie NetWare 4.x.

A w kliencie...

Zmianom uległo także oprogramowanie klienckie. Obecnie jest ono lepiej zintegrowane z najpopularniejszym pakietem aplikacji biurowych – , w tym także z aplikacją Microsoft Outlook.

Zmienił się również mechanizm wyszukiwania danych w rozbudowanych książkach adresowych, dzięki czemu jest on prostszy w obsłudze i jednocześnie procedura wyszukiwania przebiega szybciej niż to miało miejsce w poprzedniej wersji pakietu.

Lotus wprowadził także możliwość zabezpieczenia dodatkowym hasłem klienta pocztowego, dzięki czemu użytkownik może być proszony o jego wpisanie zarówno przy uruchamianiu programu, jak i „rozwijaniu” jego okienka z postaci zminimalizowanej, widocznej na pasku zadań Windows 95.

W kliencie nowego cc:Mail zintegrowano także oprogramowanie, umożliwiające oglądanie i drukowanie zawartości ponad 150 różnych rodzajów plików. Dzięki temu użytkownicy nie muszą mieć już zainstalowanego dodatkowego, zewnętrznego , które pozwoliłoby im obejrzeć np. załączony dokument z pakietu Perfect Office.

Inną nowością jest zintegrowany w pakiecie słownik automatycznie poprawiający błędy wprowadzone podczas edycji korespondencji. Niestety, będzie on mało przydatny naszym użytkownikom pakietu, ponieważ nie obsługuje języka polskiego. Nie wiadomo jeszcze czy będzie dostępna polska wersja klienta cc:Mail 8.1. W chwili pisania artykułu Lotus nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

Pytanie o przyszłość

Cc:Mail ma obecnie na całym świecie 13 mln użytkowników. Wielu z nich zastanawia się jednak nad migracją na inne konkurencyjne oprogramowanie pocztowe, ponieważ - według nich - Lotus nie ma jasnej strategii dotyczącej rozwijania własnego pakietu pocztowego. Firma zamierza bowiem zmusić użytkowników cc:Maila do migracji do bardziej kompleksowego rozwiązania Lotus Domino. Zapowiedziała już wręcz, że cc:Mail 8.1 jest ostatnią wersją tego pakietu pocztowego i spadkobiercą jego wszystkich funkcji i możliwości będzie kolejna wersja pakietu Notes, oznaczona numerem 5.0 (klient systemu Domino). Pytanie czy klienci zechcą migrować na Domino czy też na konkurencyjny system poczty elektronicznej i pracy grupowej, pozostaje otwarte.

<hr size=1 noshade>Cc:Mail 8.1

Producent: Lotus Development

Cena: 55 USD za pojedynczą licencję

Informacje: Lotus Development

ul. 1 Sierpnia 2a, Warszawa

tel. (+22) 878 67 60

fax (+22) 878 67 64

http://www.ccmail.com


TOP 200