Nowa oferta działu konsultingu Oracle Polska

Firma przygotowała zestaw usług doradczych ułatwiających klientom instalację oprogramowania i szybkie zapoznanie się z jego możliwościami. Nowa oferta dotyczy produktów takich jak Oracle Enterprise Manager, Oracle Designer, Developer Server i XML Developer Kit.

Oracle Polska proponuje klientom nowy rodzaj usług doradczych. Będą one świadczone przez działającą w ramach działu konsultingowego firmy grupę iTech. W jej skład wchodzą konsultanci, programiści i projektanci systemów informatycznych, zajmujący się tworzeniem i wdrażaniem aplikacji na zamówienie w systemie zwanym CDM (Custom Development Method). CDM to opracowany przez Oracle zestaw standardów, wskazówek i wzorców metodycznych oraz programów wspomagających planowanie projektów informatycznych.

Oferta Oracle'a zawiera obecnie pięć pakietów usług dotyczących następujących produktów firmy: Oracle Enterprise Manager, Oracle Designer, Developer Server, XML Developer Kit oraz system bezpieczeństwa bazy danych Oracle.

Zobacz również:

Korzystanie z nowej oferty firmy ma ułatwić klientom instalację oprogramowania i poznanie jego głównych możliwości. Usługi będą świadczone poprzez organizowanie kilkudniowych szkoleń w siedzibie klienta nastawionych na praktyczne zastosowania technologii Jak utrzymuje , w tworzeniu pakietów usługowych wykorzystano doświadczenia z projektowania systemów informatycznych dla Telewizji Polskiej, PKP czy też policji.


TOP 200