Nowa inicjatywa SoDA AI Research Group

Miesiąc temu, z inicjatywy stowarzyszenia polskich firm technologicznych SoDA oraz jego firm członkowskich, powstała SoDA AI Research Group (SAI). Grupa stawia sobie za cel między innymi podjęcie w Polsce aktywności zmierzających do rozwoju rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

fot. Pixabay

"Grupa SoDA AI Research została utworzona jako oddolna inicjatywa firm członkowskich SoDA w związku z bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią sztucznej inteligencji. SAI tworzy stale zwiększające się grono ekspertów w obszarze AI, liczące obecnie ponad 100 członków z blisko 30 firm. Jej celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów oraz inicjatyw służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym" – tłumaczy Marcelina Chojnacka, Public Advocacy Coordinator SoDA.

Powstaniu grupy przyświeca 9 celów. Są to:

1. Wymiana doświadczeń i informacji (aktualności) z obszaru AI

2. Wspólne projekty

3. Wpływ na kształt rzeczywistości wokół AI w Polsce

4. Wejście na rynki zagraniczne

5. Wspólne działania na poziomie rządowym

6. Promocja polskich kompetencji AI na świecie

7. Promocja polskich kompetencji AI w sektorze publicznym

8. Możliwość uzyskania dofinansowania na działalność w obszarze sztucznej inteligencji

9. Promocja kompetencji członków grupy SAI

Działania SoDA AI Research Group mają w przyszłości mieć wpływ na: kształt rzeczywistości wokół AI w Polsce oraz promować kompetencje członków grupy SAI, polskie kompetencje AI w sektorze publicznym w kraju, jak również rodzimą ekspertyzę w tym zakresie na świecie.

Zobacz również:

  • SoDA Conference 2023: ważne są AI i ekspansja zagraniczna
  • Powstała pięciostopniowa skala mierząca inteligencję rozwiązań AI
  • Pierwsze firmy z finansowaniem NATO Innovation Fund

Pod koniec lipca odbyło się spotkanie inaugurujące działalność grupy. Wzięły w nim udział 44 osoby, w tym 4 przedstawicieli SoDA, 19 osób z firm członkowskich organizacji oraz 21 niezależnych uczestników. Grupa podjęła między innymi inicjatywę stworzenia raportu SoDA AI Research Group.

Sebastian Kondracki, Lider SAI, CIO w Deviniti: „Raport definiujemy jako interdyscyplinarny projekt. Oznacza to, że dokument nie ma jednego głównego autora - nie dominuje firma czy instytucja, ponieważ wszyscy partnerzy mają równy udział. Istotną rolę pełni Rada Programowa, która wyznacza kierunek, w jakim powinien podążać raport. Interdyscyplinarność rozumiemy natomiast jako fakt, że dokument nie ma na celu być jedynie technicznym opracowaniem. Wkład w jego przygotowanie ma wielu różnorodnych ekspertów, w tym m.in. analityków, prawników, specjalistów IT, a także reprezentantów szeroko pojętego biznesu”.

Motywacją do stworzenia raportu były m.in. nowe perspektywy AI, wiedza poparta wdrożeniami sztucznej inteligencji, translacja sukcesów biznesu do sektora publicznego, Smart Cities, inspiracja do innowacji oraz zarządzanie obawami pracowników sektora przed AI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200