Nowa grupa robocza w WiMAX Forum

WiMAX Forum powołało do życia Regulatory Working Group (RWG), która ma koordynować działania związane z wdrażaniem technologii bezprzewodowej służącej do budowania szerokopasmowych sieci dostępowych BWA (Broadband Wireless-Access) opartych na standardzie 802.16.

WiMAX Forum pełni podobną rolę co przymierze Wi-Fi Alliance, które sprawuje pieczę nad rozwojem bezprzewodowych sieci LAN standardu 802.11.

Sieci 802.16 wykorzystują częstotliwości z zakresu poniżej 11 GHz i w opinii specjalistów mogą w przyszłości stanowić alternatywę dla modemów kablowych i połączeń miedzianych opartych na technologii DSL. Obecnie istnieją dwie wersje technologii 802.16: 802.16d (znana poprzednio pod nazwą 802.16a; technologia opracowana dla stałych połączeń BWA) i 802.16e (technologia opracowana dla użytkowników mobilnych korzystających z technologii BWA). Regulatory Working Group zajmie się oboma standardami i będzie koordynować wszystkie działania zmierzające do jak najszybszego rozpropagowania tej technologii i wprowadzania jej do notebooków.

Trzy rozpatrywane częstotliwości, z których korzystać będą połączenia oparte na standardzie 802.16, to: 2,5, 3,5 i 5 GHz. Dlatego Regulatory Working Group zachęcać będzie producentów scalaków do opracowania układów wspierających wszystkie trzy wymienione powyżej częstotliwości.

Inaczej niż w Ameryce Północnej, na świecie (w tym w Unii Europejskiej) wiele krajów zarezerwowało już częstotliwości z zakresu 5,72 do 5,85 GHz dla sieci 802.16. Sprawa wymaga jednak dalszych uregulowań, czym też zajmie się nowa grupa robocza. Może to jednak potrwać nawet kilka lat, przy czym z różnych powodów będzie to dużo łatwiejsze w przypadku częstotliwości 5 GHz, a trudniejsze w przypadku częstotliwości 2,5 GHz.

Analitycy sądzą, że pierwsza zewnętrzna sieć WiMAX standardu 802.16 pojawi się na rynku w pierwszej połowie 2005 roku, a w drugiej połowie tego roku pojawią się podobne produkty do użytku wewnątrz budynków. Będą to wszystko rozwiązania, w których stacja odbierająca nie musi "widzieć" stacji nadającej.


TOP 200