Nowa grupa Optimusa

Onet.pl wraz z DRQ zostanie wydzielony z Optimusa, a Optimus Technologie podzielony na trzy firmy.

Onet.pl wraz z DRQ zostanie wydzielony z Optimusa, a Technologie podzielony na trzy firmy.

Zarząd Optimusa przedstawił Radzie Nadzorczej nową strategię. Firma zamierza wydzielić wraz z portalem Onet.pl także inną spółkę zależną grupy - krakowski DRQ. Wcześniej miał zostać wydzielony jedynie Onet.pl. "Spółka DRQ, zajmująca się produkcją oprogramowania internetowego i na potrzeby serwisów GSM, ma wzmocnić stabilność portalu" - przekonują przedstawiciele Optimus SA.

Pozostała po podziale część technologiczna Optimusa ma być poddana radykalnym zmianom strukturalnym. Optimus SA zostanie przekształcony w fundusz inwestujący w branżę tele-informatyczną - Optimus Investment Fund. Będzie on prawdopodobnie działał na podobnych zasadach co MCI Management. Powstanie po wydzieleniu z Optimusa trzech nowych spółek zajmujących się: serwisem, dystrybucją i produkcją komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania (pro- ponowana nazwa Optimus Tech); sprzedażą bezpośrednią do klientów końcowych (Optinova); realizacją dużych projektów informatycznych oraz prowadzeniem działalności związa- nej z szyfrowaniem i ochroną danych (Optimus Enterprise).

"Dzięki tym zmianom grupa Optimus uzyska szansę współpracy z partnera-mi branżowymi lub przeprowadzenia ewentualnych fuzji w procesie konsolidacji rynku" - tłumaczą przedstawiciele Optimusa. Jednym z pierwszych partnerów branżowych ma być Compaq Computer. List intencyjny w tej sprawie obie firmy podpisały w kwietniu br. Dotyczył on m.in. współpracy w zakresie integracji.


TOP 200