Nowa generacja SSC czy meta-model dostarczania IT?

Pionierski model globalnej platformy – IT Service Competence Platform - buduje firma z Polski przejmując kolejnych dostawców usług technologicznych. Do grupy dołączyła właśnie spółka z prestiżowej listy Software 500.

Tomasz Pyrak, Global CEO, IT Services Competence Platform

Cyfryzacja biznesu wywołuje zmiany w tempie i zakresie potrzeb technologicznych przedsiębiorstw. Te turbulencje sprzyjają tworzeniu nowych modeli dostarczania IT. Unikatowym przykładem jest IT Services Competence Platform, globalna grupa kapitałowa, inwestycja finansowych potentatów Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners, zarządzana z Polski. „Pokładamy wielkie nadzieje w startującej IT Services Competence Platform. Jej wartość strategiczna polega na oferowaniu wysokiej jakości usług, ekspertyzy i najwyższych kompetencji, firmom na całym świecie. Oczekujemy wysokiego zwrotu z tej inwestycji” – mówi Przemysław Krych, założyciel Cornerstone Partners.

Trzeci element platformy

Inwestorzy – Oaktree Capital Management oraz Cornerstone Partners – rozpoczęli rozwój IT Services Competence Platform w 2017 roku od przejęcia w Polsce IT Kontrakt, firmy działającej od 2004 roku jako dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie usług IT i tworzenia rozwiązań. W drugim półroczu ubiegłego roku do platformy dołączyła kolejna polska firma – Solidbrain, która wzmocniła potencjał Grupy pod względem operacyjnym i kompetencyjnym, szczególnie w zakresie projektów managed services i managed capacity.

Zobacz również:

  • CIO W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH I BIZNESOWYCH

Do grupy dołączyła właśnie CoreValue, firma technologiczna z siedzibą w USA, centrami rozwoju oprogramowania i usług na Ukrainie a także w Polsce. Ekspertyza CoreValue obejmuje usługi w zakresie CRM, oparte na chmurze i aplikacjach mobilnych dla branż takich jak Pharmatech, Healthcare i Finance. Zespół specjalizuje się m.in. w zakresie Data Science, Data Management, Database Sevices, Quality Assurance, ale również tradycyjnego rozwoju oprogramowania. Klienci firmy to inwestorzy finansujący startupy, średnie firmy oraz przedsiębiorstwa z list Fortune od 50 do 500. „Będąc odpowiedzialnym za Global Delivery, już od kilku miesięcy jestem zaangażowany w rozwój strategii Platformy. CoreValue włączając się do platformy zyskuje szansę na przyspieszenie rozwoju – tak zespołu, zakresu kompetencji, usług jaki i biznesu, przez dostęp do rynku” – mówi Igor Kruglyak, CEO i założyciel CoreValue a także Global Delivery w IT Services Competence Platform.

Przejęcie CoreValue to element strategii rozwoju opartego na tym etapie na intensywnym programie M&A zakrojonym na 2 lata. Celem inwestycji jest stworzenie globalnej organizacji oferującej kompetencje, ekspertyza i rozwiązania softwarowe dla klientów ze Skandynawii, krajów DACH, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych, poprzez własne centra delivery zlokalizowane w krajach regionu CEE oraz Azji.

Nowa generacja SSC czy meta-model dostarczania IT?

Tomasz Pyrak, Global CEO, IT Services Competence Platform

“Dołączenie CoreValue do IT Services Competence Platform to dla nas bardzo ważny krok do stworzenia globalnej platformy outsourcingu IT. Spółka ta udowodniła swój potencjał oraz mocne kompetencje technologiczne realizując usługi dla dużych klientów na wysoce konkurencyjnym rynku USA. Jej rozwój został doceniony przez m.in. uwzględnienie w prestiżowej Software 500 List oraz Inc. 5000 najszybciej rozwijających się firm w USA za rok 2018. Ponadto, niedawno TopDevelopers.co wymienił CoreValue na liście Top 15 Big Data Analytics Companies”

– mówi Tomasz Pyrak, prezes zarządu IT Kontrakt i Global CEO w IT Services Competence Platform.

Nowy model SSC i meta-model dostarczania IT

W efekcie najnowszej transakcji zatrudnienie w Grupie wzrosło do ponad 2,4 tys. wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Połączona Grupa osiągnie nowy poziom skali, możliwości i potencjału w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych.

Model platformy globalnej oferującej zaspokojenie bardzo zróżnicowanych potrzeb technologicznych biznesu jest ciekawą i odważną odpowiedzią na zmiany rynkowe. Na szybkie tempo konsolidacji rynku dostawców technologii, przetasowania i przewartościowania na tym rynku, deficyt kompetencji, presję konkurencyjną w oparciu o przewagę technologii.

Platforma zarówno dostarcza usług prostszych lub automatyzuje i przejmuje prostsze procesy, jak i wypełnia treścią – rozwiązaniami – zaawansowane, złożone i innowacyjne rozwiązania, których koncepcje tworzą specjalizowane wysokopoziomowe jednostki IT wielkich korporacji i grup. Ale posiada i dość kompetencji aby te koncepcje współtworzyć.

W sposób bardzo interesujący poszerza to dyskusję o nowej generacji SSC i nowej generacji organizacji dostarczających wewnętrznie wiedzę i rozwiązania technologiczne. O tej przemianie i potrzebach jakie rysują się przed SSC nowego typu rozmawialiśmy na lutowym spotkaniu Klubu CIO z udziałem Michała Głowińskiego, CIO Roku i szefa HL Tech oraz Sebastiana Drzewieckiego, dyrektor Business Service Network, GSK, Moniki Płockiej, szefowej Banking Technology Change w Nordei oraz Łukasza Wiercińskiego, Head of Technology Center Roche Global IT Solution Centre.

Platforma może stać się dla nich sojusznikiem pozwalającym dotrzymać tempa albo wręcz pozwalająca narzucać własne tempo konkurencji. Zapewne taki globalny model jest do skopiowania i powtórzenia, w chwili obecnej jednak IT Services Competence Platform jest przedsięwzięciem unikatowym. Odmiennym od pierwszej czy drugiej generacji platform outsourcingowych, ograniczonych geograficznie i zakresem świadczonych usług. Przejmuje w szybkim tempie, w starannym procesie komplementarne kompetencje oraz komplementarne rynki wraz z klientami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200