Nowa [email protected]

Dzięki programowi MEN w szkołach podstawowych i gimnazjach na 101 uczniów przypada jeden komputer, 2 lata temu było ich ponad 200.

Dzięki programowi MEN w szkołach podstawowych i gimnazjach na 101 uczniów przypada jeden komputer, 2 lata temu było ich ponad 200.

"Pracownia internetowa w każdej gminie" to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki niemu w krótkim czasie uruchomiono 2,5 tys. szkolnych pracowni komputerowych z dostępem do Internetu. Grażyna Staniszewska, przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, z której inicjatywy został powołany program, ma nadzieję, że do 2005 r. dostęp do Internetu będzie możliwy w każdej polskiej szkole. Wcześniej, bo we wrześniu 2001 r., taką pracownię powinny mieć wszystkie gimnazja. Oprócz instalacji sprzętu i oprogramowania program zakłada przeszkolenie minimum 3 nauczycieli w szkole.

Dotychczas zainstalowano ok. 25 tys. komputerów PC i Macintosh. Ich zakup sfinansowano ze środków centralnych i budżetu gmin (ogółem ponad 95 mln zł). Dostęp do Internetu jest realizowany głównie poprzez numer dostępowy Telekomunikacji Polskiej SA. Paweł Rzepka, prezes tej firmy, obiecuje, że w 2000 r. pojawi się specjalna oferta dla szkół na korzystanie z dostępu do Internetu.

Obecnie informatyzowano głównie szkoły w gminach wiejskich (równomiernie na terenie Polski), tak aby wyrównać szansę młodzieży pochodzącej z tych terenów w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Grażyna Staniszewska ma nadzieję się, że pracownie internetowe na tych terenach staną się lokalnymi centrami teleinformatycznymi, wykorzystywanymi nie tylko do celów edukacyjnych. Do końca 1999 r. zostaną zrealizowane przetargi na wyposażenie 750-800 gimnazjów w pracownie komputerowe. Koszt tego projektu ma wynieść 30 mln zł.

Przy realizacji programu "Pracownia internetowa w każdej gminie" jedynie w niewielkim stopniu współpracowano z osobami odpowiedzialnymi za projekt "Internet dla szkół" (IdS) . Inicjatywę tę od kilku lat prowadzi zespół skupiony wokół Jacka Gajewskiego. Zdaniem Grażyny Staniszewskiej oba przedsięwzięcia się uzupełniają, IdS bowiem działał głównie na terenach zurbanizowanych, inna jest też skala obu projektów. IdS jednak nigdy nie zyskał tak poważnego wsparcia ze strony finansów publicznych.


TOP 200