Novell w obronie open source

Firma Novell publicznie zobowiązała się do wykorzystania swojego pakietu patentów w celu ochrony dostarczanych przez siebie produktów open source. Deklaracja ta daje klientom pewność, że mogą bez obaw wybierać tego typu rozwiązania, gdyż Novell zapewni im ochronę przed ewentualnymi problemami.

W deklaracji swojej polityki patentowej Novell poinformował, że za pomocą posiadanego pakietu patentów będzie chronił zainteresowane strony konfliktu przed potencjalnymi roszczeniami innych podmiotów o naruszenie przez produkty open source Novella praw własności intelektualnej.

Przedstawiciele firmy Novell uznali, że technologie open source są nietuzinkowe i korzystane dla klientów. Z drugiej jednak strony zagrażają interesom firm, zajmujących ustalone pozycje rynkowe - dlatego te próbują brać odwet, wysuwając nieuzasadnione oskarżenia o naruszanie własności intelektualnej przez technologie open source. Na szczęście Novell zdecydował się aktywnie chronić oferowane przez siebie oprogramowanie, deklarując pomoc swoim klientom poprzez wykorzystanie posiadanych patentów.

Zobacz również:

  • Open source to napęd dla innowacji

Więcej informacji

http://www.novell.com/pl-pl/company/policies/patent

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200