Novell: nowa wersja aplikacji wspierającej pracę zespołową

Firma udostępniła rozwiązanie Novell Teaming 2, aplikację wspomagającą pracę zespołową, uzupełnioną o szereg nowych funkcji, takich jak usprawnione przekazywanie zadań (workflow), kontekstowe pulpity oraz dostosowywane do potrzeb przestrzenie robocze dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Novell Teaming zaprojektowano jako dopełnienie systemów komunikacyjnych wykorzystywanych w firmie - Novell GroupWise, MS Exchange, itp. Teaming zapewnia duże możliwości w obsłudze przestrzeni roboczych i aplikacji do pracy w zespole, szczególnie w zakresie przekazywania zadań.

Za pomocą mechanizmu wyszukiwania Novell Teaming oraz narzędzi komunikacyjnych opartych na Web 2.0, takich jak wiki czy blogi, zapewnia użytkownikom szybki dostęp do zgromadzonej przez firmę wiedzy w postaci cyfrowej. Jednolita, stale dostępna przestrzeń pracy zespołowej, pozwala tworzyć dokumenty i współuczestniczyć w ich redagowaniu oraz ułatwia zarządzanie wersjami dokumentów. Użytkownicy Novell Teaming mogą również definiować przekazywanie zadań, a także automatyzować procesy związane z projektami. W ramach osobistej przestrzeni roboczej dostępy jest skonsolidowany pulpit służący do śledzenia postępu prac i zarządzania projektami.

Do nowych funkcji Novell Teaming należą m.in: inteligentny, kontekstowy pulpit (Relevance Dashboard), umożliwiający użytkownikom śledzenie istotnych dla nich i ich projektów osób oraz przestrzeni roboczych; dostosowane przestrzenie robocze (Branded Workspaces) - bezpieczne miejsca współdzielenia informacji; usprawnienia mechanizmów przekazywania zadań (workflow), pozwalające użytkownikom sprawdzać historię postępu prac i definiować przekazywanie zadań.

Oprogramowanie Novell Teaming 2 jest dostępne na rynku również w polskiej wersji językowej. Można je nabyć jako samodzielny produkt do uruchomienia na serwerach Windows lub Linux. Oprogramowanie jest też zintegrowane z Novell GroupWise 8, umożliwiając korzystanie z przestrzeni roboczych z poziomu poczty elektronicznej, kalendarzy i komunikatorów, zawartych w GroupWise.

Novell udostępnia tzw. Novell Teaming 2 Starter Pack, zawierającą bezpłatne licencje dla 20 użytkowników. Licencje te nie są ograniczone czasowo i można je wykorzystać w środowisku produkcyjnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200