Novell: nowa wersja Access Manager

Novell udostępnił nową wersję rozwiązania do zarządzania dostępem do sieci - Novell Access Manager 3

Jest to zintegrowane oprogramowanie do bezpiecznego zarządzania dostępem do sieci przedsiębiorstwa, obejmujące klientów, partnerów i pracowników, pozwalające chronić aplikacje webowe i korporacyjne oraz zapewniające kontrolę dostępu w aspekcie przepisów o ochronie danych.

Novell Access Manager 3 zapewnia jednokrotne logowanie i bezpośredni dostęp zdalny, a uproszczenie federowanie tożsamości i sfederowane przydzielanie zasobów z wykorzystanie protokołów SAML i Liberty Alliance, pozwala bezpiecznie współużytkować dane o tożsamości ponad tradycyjnymi podziałami organizacji bezpieczeństwa oraz rozszerzać obsługę federacji bez modyfikowania istniejących informacji i dodatkowego oprogramowania.

W nowej wersji wprowadzono m.in.:

* zintegrowane, zgodne ze standardami mechanizmy federacyjne, pozwalające na bezpiecznie współużytkowanie dane o tożsamości użytkowników bez względu na ograniczenia organizacyjne i techniczne

* możliwość federowania tożsamości poprzez dynamiczne przekształcanie danych między różnymi standardami, m.in. Liberty Alliance i językiem SAML (Security Assertion Markup Language)

* zintegrowaną SSL VPN, nie wymagającą instalowania programów po stronie klienta, która zapewnia funkcje zintegrowanej kontroli dostępu i autoryzacji dostępu do aplikacji zaplecza opartej na rolach

* ulepszone mechanizmy uwierzytelniania i wieloetapowego szyfrowania danych.

Produkt zapewnia również możliwość generowania raportów szczegółowo opisujących zdarzenia w całej sieci, pozwalających m.in. ustalić, kto i kiedy uzyskał dostęp do określonego zasobu, co pozwala na utrzymanie zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochronie danych.

Novell Access Manager jest pozycją w serii produktów Novella do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem. Rozszerza on możliwości Identity Manager oraz rozwiązania do zarządzania informacjami o bezpieczeństwie i zdarzeniach - Novell Sentinel, o mechanizmy internetowej kontroli dostępu.


TOP 200