Novell i Sun

Novell Inc. i Sun Microsystem zamierzają sprzedawać wersję NetWare dla procesorów RISC SunSPARC. W dniu prezentacji nowego pakietu należy się spodziewać ujawnienia dalszych, wspólnych planów obu firm. Dotyczą one wzajemnego współdziałania między sieciami NetWare i Unix.

Novell Inc. i Sun Microsystem zamierzają sprzedawać wersję NetWare dla procesorów RISC SunSPARC. W dniu prezentacji nowego pakietu należy się spodziewać ujawnienia dalszych, wspólnych planów obu firm. Dotyczą one wzajemnego współdziałania między sieciami NetWare i Unix.

Interesy Sun i są, zdaniem analityków rynkowych, bardzo znamienne dla obecnej sytuacji na rynku systemów sieciowych. Uważają oni, że Novell rozpoczął montaż sojuszy z Sun i innymi dostawcami systemów Unix, w celu ustalenia wspólnej działalności przeciw firmie Microsoft i jej systemowi Windows NT.


TOP 200