Novell dla Macin-toshy

Od września 1990 roku Novell proponuje nową wersję sieci NetWare do komputerów Macintosh. NetWare 2.15 zapewnia pełną integrację i wymianę danych między Macintoshami, komputerami zgodnymi z MS-DOS i OS/2.

Od września 1990 roku Novell proponuje nową wersję sieci NetWare do komputerów Macintosh. NetWare 2.15 zapewnia pełną integrację i wymianę danych między Macintoshami, komputerami zgodnymi z MS-DOS i OS/2. Sieć jest zgodna z funkcjami NetWare i AppleTalk Filing Protocols 2.0.


TOP 200