Nortel i HP pracują nad Ethernetem 10 Gb/s

Nortel Networks i Hewlett-Packard wspólnie pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią podłączanie serwerów HP 9000 do wysoko wydajnych routerów optycznych z wykorzystaniem kolejnej generacji technologii Ethernet o przepustowości 10 Gb/s.

Nortel Networks i Hewlett-Packard wspólnie pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią podłączanie serwerów HP 9000 do wysoko wydajnych routerów optycznych z wykorzystaniem kolejnej generacji technologii Ethernet o przepustowości 10 Gb/s. Rozwiązanie to będzie się opierać na wykorzystaniu technologii DWDM, umożliwiającej przesyłanie przez jeden światłowód impulsów świetlnych o różnych kolorach (długości fali świetlnej) i zwielokrotniającej w ten sposób ilość danych, jakie można jednocześnie przesłać przez pojedyncze włókno.

Obie firmy opracują i wprowadzą na rynek światłowodowe karty sieciowe, obsługujące przepustowość 10 Gb/s, przeznaczone na początek do wprowadzonych niedawno na rynek serwerów HP Super- Dome. Później rozwiązania te mają być zastosowane w innych, wybranych serwerach z serii HP 9000. Firmy nie podały jednak daty premiery kart sieciowych.

Wspólne działania HP i Nortela mają na celu zaoferowanie infrastruktury niezbędnej do budowy tzw. optycznych internetowych centrów danych, w których komunikacja serwerów, pamięci masowych i innych urządzeń z wysoko wydajnymi szkieletowymi przełącznikami routującymi będzie realizowana przez łącza o dowolnie dużej przepustowości.

Rozwiązanie to ma wyeliminować pośrednią warstwę przełączników i routerów, które powodują dodatkowe opóźnienia transmisji w ramach internetowych centrów danych.

Umożliwi również łączenie serwerów i przełączników z wykorzystaniem pojedynczych łączy o dużej przepustowości, zamiast równoległego stosowania kilku kart sieciowych.


TOP 200