Nokia negocjuje przejęcie firmy Alcatel-Lucent

Obie firmy potwierdziły, że prowadzą rozmowy, których efektem ma być przejęcia przez Nokię firmy Alcatel-Lucent. Gdyby transakcja doszła do skutku, Nokia stałaby się bardzo poważnym graczem na rynku rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych.

Nokia szczególne nadzieje wiąże z tym, że po przejęciu Alcatel-Lucent wejdzie w posiadanie wielu wiodących technologii stosowanych w sieciach mobilnych, które rozwijają się w ostatnim czasie wyjątkowo dynamicznie. Alcatel-Lucent specjalizuje się bowiem w projektowaniu i budowaniu takich urządzeń, głównie przełączników i routerów.

Analitycy twierdzą, że korporacja powstała w wyniku połączenia firm Nokia i Alcatel-Lucent będzie mogła z powodzeniem konkurować z dwoma wiodącymi na rynku dostawcami rozwiązań zapewniających dostęp do usług sieciowych, jakimi są obecnie Ericsson i Huawei.

Zobacz również:

Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że rozmowy toczą się w sprzyjającym dla Alcatel-Lucent momencie. Chodzi o to, że korporacja przeprowadziła niedawno gruntowną reorganizację, która zaczęła już przynosić pierwsze pozytywne efekty, a mając taki argument w ręku można negocjować korzystną cenę.

Aktualizacja: 16 kwietnia 2015 09:52

Obie firmy opublikowały 15-go kwietnia komunikat w którym potwierdzają, że Nokia przejmuje firmę Alcatel-Lucent za kwotę 15,6 mld euro w akcjach. Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana przez akcjonariuszy firmy Nokia i urzędy antymonopolowe, przejęcie powinno zostać sfinalizowane na początku 2016 roku.

Umowa przewiduje, że w nowej firmie Nokia Corporation jedna trzecia udziałów należeć będzie do akcjonariuszy Alcatel-Lucent, a dwie trzecie do fińskiej korporacji. Uzgodniono też, że na czele Nokia Corporation stanie Risto Siilasmaa, a dyrektorem wykonawczym (CEO) zostanie Rajeev Suri.

Analitycy szacują, że roczne przychody nowej korporacji mogą się zamknąć kwotą 25,9 mld euro, a zysk operacyjny może wynieść 2,3 mld euro.


TOP 200