Nikt nie inwestuje w blockchain

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Gartner, mniej niż 1% CIO z całego świata zainwestowało lub wdrożyło w swoich organizacjach jakiekolwiek rozwiązanie oparte na łańcuchach blokowych.

Ankieta przeprowadzona wśród 3138 dyrektorów ds. informatyki wykazała, że technologia rejestrów rozproszonych praktycznie nie istnieje, chociaż 8% badanych odpowiedziało, iż w ich organizacjach jest ona na etapie „realizacji pilotażowej”. Ponad jedna trzecia respondentów stwierdziła, że w ogóle nie jest zainteresowana tą technologią, a 43%, że „przyglądają się jej, ale nie planują żadnych działań”.

„W ostatnich miesiącach wokół technologii blockchain było wiele szumu” – wyjaśnia David Furlonger, analityk firmy Gartner. Jednocześnie ostrzega: „Pośpiech we wdrożeniach może prowadzić do poważnych problemów związanych z nieudaną innowacją, zmarnowanymi inwestycjami, pochopnymi decyzjami, a nawet odrzuceniem przełomowej technologii”.

Zobacz również:

Pomimo ogromnej wrzawy, podczas której notowania spółek giełdowych ogłaszających przedsięwzięcia oparte na łańcuchach blokowych szybowały ostro w górę, dla większości firm technologia ta pozostaje jednak rozwiązaniem w poszukiwaniu problemu. „Chociaż wiele branż wykazuje wstępne zainteresowanie inicjatywami blockchain, dopiero z czasem przekonamy się, czy zaakceptują zdecentralizowane, rozproszone, zanonimizowane sieci, czy też utkną w martwym punkcie, starając się zastosować łańcuchy blokowe do istniejących strumieni wartości oraz systemów” – stwierdza David Furlonger.

Blockchain w firmach – wyzwania dla IT

Spośród 293 dyrektorów ds. informatyki, którzy już zainwestowali w blockchain lub planują to wkrótce uczynić, prawie jedna czwarta stwierdziła, że wymaga to „najwięcej z nowych umiejętności związanych z wdrożeniami spośród wszystkich obszarów technologicznych”. Około 18% respondentów stwierdziło, że najtrudniejsze było znalezienie osób z wiedzą na temat łańcuchów blokowych, 14% wskazało, że blockchain wymaga „największej zmiany w kulturze” działu IT, a 13% uważało, iż do wdrożenia tej technologii konieczna jest wręcz zmiana struktury działu IT.

„Wyzwaniem dla CIO jest nie tylko znalezienie i zatrzymanie wykwalifikowanych inżynierów, ale także zapewnienie takiego ich grona, aby dostosować się do wzrostu zasobów w miarę rozwoju sieci blokowych. Tymczasem wykwalifikowani inżynierowie mogą być oporni ze względu na historycznie libertariańską i indywidualistyczną naturę społeczności programistów blockchain” – mówi David Furlonger. „Technologia ta z założenia wymaga znajomości aspektów bezpieczeństwa, prawa, wymiany wartości, architektur zdecentralizowanego zarządzania, przetwarzania i handlu. Oznacza to zatem, że tradycyjne linie biznesowe i silosy organizacyjne nie mogą już funkcjonować w ramach swych historycznych struktur”.

Badanie wykazało, że największe prawdopodobieństwo zaangażowania w planowanie i eksperymenty związane z technologią blockchain cechuje branżę telekomunikacyjną, ubezpieczeniową i usług finansowych. Do najbardziej zainteresowanych przyszłymi projektami pilotażowymi należały sektory transportu, administracji państwowej i użyteczności publicznej.

Badanie Gartnera potwierdza wnioski z raportu grupy badawczej CSIRO Data61, według której rzeczywiste zastosowania łańcuchów blokowych są jeszcze w powijakach. „Należy się spodziewać, że powstaną nowe przedsiębiorstwa i modele biznesowe, ale jak dotąd istnieje bardzo niewiele przykładów znaczącego wykorzystania systemów blockchain w przemyśle lub administracji rządowej” – stwierdza raport Data61.

Rozproszone rejestry w KDPW

Blockchain, mimo ogromnych możliwości, wciąż pozostaje na uboczu zmian technologicznych w polskich przedsiębiorstwach i jednostkach publicznych. Nie oznacza to jednak, że nic się w tym temacie nie dzieje.

Przykład? Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), państwowa spółka odpowiadająca za prowadzenie systemu depozytowo-rozliczeniowego instrumentów finansowych w Polsce oraz nadzór nad tym systemem, odpowiada za pilotażowy projekt, którego technologiczną podstawę stanowi łańcuch bloków. Kierownictwo KDPW uznało, że blockchain może zostać z powodzeniem wykorzystany do prowadzenia korespondencyjnych głosowań na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek akcyjnych (eVoting).

W KDPW pojawia się więcej pomysłów na adaptację rozproszonych rejestrów. „Można wyobrazić sobie dystrybucję niepublicznych obligacji korporacyjnych, prowadzonej z pominięciem pośredników finansowych. Pozostaje bariera płatności – tę barierę pozwala przekroczyć e-waluta lub kryptowaluta, co nie jest jeszcze uregulowane w naszym prawie. Potrafię sobie wyobrazić, że to byłby bardzo efektywny system” – mówił Sławomir Panasiuk podczas jednego z ubiegłorocznych spotkań Klubu CIO.