Nikodem Bończa Tomaszewski – CIO Roku 2015!

Nikodem Bończa Tomaszewski, szef Centralnego Ośrodka Informatyki zwyciężył w 13. edycji konkursu CIO Roku. Diamentami CIO uhonorowani zostali: Adam Marciniak z PKO BP, Bogusław Święcicki z Grupy Atlas i Przemysław Zakrzewski z ABB SA. W Gali CIO Roku 2015 wzięło udział blisko 140 CIO.

Nikodem Bończa Tomaszewski, szef Centralnego Ośrodka Informatyki, został wybrany CIO Roku 2015.

„Każdy ma w życiu moment, a jeśli ma szczęście – nawet kilka lub kilkanaście momentów decydujących. O zmianie w życiu, w karierze. Powinien go dostrzec – to oczywiste. I być gotowym, aby podjąć rękawicę. Być gotowym to znaczy mieć za sobą doświadczenie, wizję, argumenty i ludzi, których można poprowadzić do tego wyzwania.

Tak odczytujemy misję i osiągnięcia tegorocznego CIO Roku. Jako menedżer jest konsekwentny. Dostrzega szansę i wierzy w swoją wizję. Potrafi nią zarażać. Potrafi do niej przekonać. Potrafi dać inspirację. I wiarę. Dał ją także nam, jurorom.

Zobacz również:

  • 9 cech wielkich liderów IT

Potrafił podjąć potężne ryzyko, przed którym zawahałaby się większość z nas. Potrafił uratować przedsięwzięcie, które stało się wcześniej synonimem klęski i słabości. Trzykrotnie poprawił pierwotne założenia kosztowe sprowadzając je do realiów. Zbudował nową, obiecującą organizację” - mówił w laudacji Mirosław Forystek, CIO w ING Banku Śląskim, członek jury i CIO Roku 2014.

W 2012 roku wybuchła tzw. infoafera w Centrum Projektów Informatycznych MSWIA (CPI), projekt pl.ID był w bardzo poważnym kryzysie. Nikodem Bończa Tomaszewski podjął wyzywanie uratowania projektu i budowy Systemu Rejestrów Państwowych przez COI pomimo, że do końca projektu pozostało 2 lata (z przyjętych 5 lat), a prawie 40% środków finansowych zostało już wykorzystanych. System Rejestrów Państwowych został uruchomiony przez COI 1 marca 2015 roku.

Realizacja przez COI projektu pl.ID obejmowała modernizację 2 centrów przetwarzania danych (do tej pory MSW dysponowało 1 centrum przetwarzania), relokację starej infrastruktury rejestru PESEL do bezpiecznej lokalizacji budowę Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (jednolitej platformy sprzętowej dla wszystkich systemów MSW), budowę Systemu Rejestrów Państwowych w skład, którego wchodzą PESEL 3.0, Rejestr Dowodów Osobistych, Baza Usług Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów, przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych (ok.14 tys. osób w ciągu 6 miesiecy). Swoim zakresem System Rejestrów Państwowych obejmuje wszystkich obywateli Polski oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a także wszystkie instytucje państwowe korzystające na co dzień z danych ewidencji ludności (np. ZUS, MF, MZ, Policja, służby mundurowe itp.).

Pierwotna kwota na lata 2009-2015 w ramach planu MSWiA i CPI zakładała 294 mln zł, po kryzysie tzw. infoafery na lata 2013-2015 pozostało łącznie 187, 7 mln zł. W 2013 r. COI zawarło z MSW umowę o realizacji na kwotę 121,6 mln zł ale ostatecznie udało się tę kwotę obniżyć do 109 mln zł. Optymalizacja architektury SRP przez COI przynosi budżetowi Państwa 30 mln zł oszczędności rocznie na koszcie utrzymania (27 mln zł zamiast założonych pierwotnie przez CPI 55-60 mln zł).

Projekt przyniósł zdecydowane rozszerzenie profilu działania COI, który dotąd zajmował się utrzymaniem systemu CEPIK na rzecz MSW. Powstały nowe piony odpowiedzialne za development, zarządzenie projektami, pozyskano unikalne w administracji i deficytowe na rynku kompetencje w zakresie UX, tworząc nowy zespół. W efekcie, w 2015 roku COI stało się organizacją IT zdolną do realizacji wszelkiego rodzaju zadań informatycznych od utrzymania poprzez rozwój i budowę nowych systemów. Liczba zatrudnionych pracowników i budżet wzrosły o około 100%.

Inne zrealizowane w tym czasie przedsięwzięcia, to: budowa i uruchomienie portalu obywatel.gov.pl (1 sierpnia 2015 r.), kontynuacja projektu CEPIK 2.0, rozpoczęcie utrzymania Systemu Rejestrów Państwowych, utrzymanie SI CEPIK.

Nikodem Bończa Tomaszewski dał się poznać jako promotor wizji państwa usługowego, cyfrowo realizującego coraz większą liczbę obowiązków wobec obywateli. Drogą do tego jest wizja informatyki administracji publicznej działającej w modelu ".gov w domenie, .com w działaniu": nieustępującej sektorowi komercyjnemu jakością i kompetencjami IT.

Odnowiciel strategicznej inicjatywy

Adam Marciniak, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim, został uhonorowany Diamentem CIO „Odnowiciel strategicznej inicjatywy”.

Nikodem Bończa Tomaszewski – CIO Roku 2015!

Adam Marciniak, PKO BP, Diament CIO "Odnowiciel strategicznej inicjatywy"

"Wielowątkowy, wielowymiarowy i długotrwały proces zmiany wymaga odpowiedzialnego, wizjonerskiego przywództwa. Przy tej skali zmiany – także niewzruszonego, ugruntowanego praktyką i wiedzą optymizmu lidera. Zmiany dotyczą organizacji wewnątrz i zmiany jej roli na rynku; to ponowne wprowadzenie do komunikacji i do dziedziny faktów, własnej rynkowej narracji, pozyskania dla niej sojuszników na rynku, podjęcia tym samym przynależnej organizacji inicjatywy strategicznej, istotnej dla całego sektora w różnych – zawsze kluczowych - obszarach" - mówił w laudacji Józef Wacnik, CTO w Polskim Radio, członek konkursowego jury.

Łowca cyfrowych synergii

Bogusław Święcicki, CIO Grupy Atlas, został uhonorowany Diamentem CIO „Łowca cyfrowych synergii”.

Nikodem Bończa Tomaszewski – CIO Roku 2015!

Bogusław Święcicki, Grupa Atlas, Diament CIO " Łowca cyfrowych synergii"

"Skuteczny (wypracowany, nie dany) sposób współpracy z zarządem w połączeniu z wiedzą na temat najnowszych możliwości technologii, intuicją, odwagą, determinacją lidera owocują przedsięwzięciami, które utrzymują firmę w czołówce firm stosujących wyzwania biznesowe. Proces, wyszukiwanie takich synergii są nieustanne. Nieustannie dokonują się za jego sprawą innowacje. Najczęściej – mniejsze. Ale nie w 2015, nie kiedy pojawia się wielkie wyzwanie. Do niego przykładane są dostępne możliwości technologiczne - a uzyskiwany efekt ma dalekosiężne, wieloletnie skutki dla biznesu. Tak się zdarzyło w 2015 roku, kiedy platforma społecznościowa pozwoliła radykalnie przyśpieszyć konsolidację Grupy i stworzyć nowoczesne środowisko i tryb prac" - powiedział w laudacji Józef Beźnicki, CIO Roku 2013, członek konkursowego jury.

Vox populi – vox CIO

Przemysław Zakrzewski, CIO w ABB, uhonorowany został Diamentem CIO „Vox populi – vox CIO”.

Nikodem Bończa Tomaszewski – CIO Roku 2015!

Przemysław Zakrzewski, ABB, Diament CIO "Vox populi - vox CIO"

"Vox populi – vox CIO. Dojmującą potrzebę zmiany środowiska komunikacji i pracy znakomicie wyczuł i uznał za priorytet początków swojej kadencji nowy CIO. Szerokozakrojona i nieustannie weryfikowana pod względem zakresu, ukierunkowana na użyteczność, wsparcie użytkownika i firmy inicjatywa zmienia warunki gry, współpracy. CIO daje firmie to, czego ona najbardziej potrzebuje" - powiedziała w laudacj iBeata Sosnowska, CIO Roku 2012, członkini konkursowego jury.

Gala CIO Roku 2015

W tegorocznej Gali - największym święcie środowiska polskich CIO udział wzięło blisko 140 szefów IT. Tak licznie zgromadzeni szefowie IT czołowych polskich firm oczekiwali werdyktu jury konkursu CIO Roku.

Nikodem Bończa Tomaszewski – CIO Roku 2015!

W finale 13. edycji konkursu znalazło się 8 finalistów - znakomitych CIO, którzy spotkali się z konkursowym jury:

Nikodem Bończa Tomaszewski (Centralny Ośrodek Informatyki), Przemysław Henschke (Grupa PZU), Adam Marciniak (PKO Bank Polski SA), Wojciech Południewski (Hempel Paints Poland), Jerzy Sokołowski (Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA), Krzysztof Stumpf (Raiffeisen Solutions sp. z o.o.)

Bogusław Święcicki (Atlas sp. z o.o.), Przemysław Zakrzewski (ABB Sp. z o.o.).

Czytaj także:http://www.klubcio.pl/artykuly/403692/CIO.Roku.2015.jest.wsrod.8.finalistow.html

Fotoreportaż:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200