Nieuchronna transformacja IT

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę EMC wśród polskich firm, aż dwie trzecie przedsiębiorstw wprowadza lub planuje zmiany w funkcjach działu informatyki.

Firmy, które wzięły udział w badaniu, oczekują od IT pomocy w realizacji celów biznesowych - 74% respondentów bezpośrednio koordynuje swoją strategię informatyczną z celami biznesowymi organizacji. Informatyka postrzegana jest w coraz większym stopniu jako stymulator wzrostu, a nie centrum kosztów.

"Badanie wykazało, że firmy w Polsce w coraz większym stopniu przekształcają swoje infrastruktury informatyczne. Jest oczywiste, że te zmiany są wprowadzane z myślą o realizacji szerszych zamierzeń przedsiębiorstw, że transformacja informatyki nie jest celem samym w sobie, lecz czynnikiem ułatwiającym firmom odnoszenie sukcesów. Firmy, które chcą w pełni wykorzystać innowacyjne technologie, muszą zaakceptować powstanie nowych specjalizacji, takich jak Data Scientist i Cloud Architect, oraz nowe metody pracy. Dzięki transformacji działalności biznesowej, działów informatyki i struktury zatrudnienia polskie firmy uzyskają większą kontrolę nad swoimi operacjami oraz dokładniejszy obraz rynku, klientów i produktów" - uważa Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC Poland.

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow
  • Unijne certyfikaty usług chmurowych – apel o niedyskryminowanie „big techów”
  • Partnerstwo wzmacniające cyberochronę

Najważniejsze cele biznesowe w polskich firmach to zwiększanie przychodów (59%), opracowywanie nowych rozwiązań i produktów (45%) i podnoszenie poziomu obsługi i zaangażowania klientów oraz komunikacji z nimi (35%).

Natomiast w dziedzinie informatyki można wyróżnić na podstawie badania pięć priorytetów polskich firm:

1. Serwisowanie dotychczasowych technologii — sprzętu i oprogramowania — 60%

2. Zarządzanie ściślejszą integracją technologii (systemów, aplikacji i danych) oraz procesami — 49%

3. Tworzenie kopii zapasowych danych oraz ich odtwarzanie — 47%

4. Optymalizacja niezawodności, skalowalności i wydajności — 44%

5. Ochrona danych — 41%

Według przedstawicieli ok. 39% ankietowanych firm, przetwarzanie w chmurze spowoduje pojawienie się w ciągu najbliższych trzech lat nowych funkcji i zakresów odpowiedzialności personelu informatycznego. Według 28% takie same skutki wywołają wielkie zbiory danych. Te nowe specjalności to między innymi Cloud Architect (architekt systemów przetwarzania w chmurze) i Data Scientist (analityk danych). Firmy w Polsce uważają, że są przygotowane do tych zmian — 84% sądzi, że ich działy informatyki mają wystarczający poziom kwalifikacji i wiedzy, aby z powodzeniem realizować przyjęte priorytety.

Niemal jedna trzecia firm w Polsce uważa, że w ciągu nadchodzących pięciu lat analiza wielkich zbiorów danych wpłynie na zmianę w krajobrazie rynku. Ok. 46% firm twierdzi, że już wdrożyły narzędzia do analizy Big Data lub planują ich wdrożenie w ciągu najbliższego roku. Dla 28% zaawansowane zarządzanie i analiza danych to priorytet biznesowy.

"Wielkie zbiory danych i przetwarzanie w chmurze to dwie, podstawowe innowacje technologiczne, które wpływają na funkcjonowanie działów IT i modeli biznesowych. Przekształcenie działu IT i zmiana jego charakteru z interwencyjnego na prewencyjny przez dostarczanie z różnych źródeł informacji ułatwiających podejmowanie decyzji to najszybszy i najtańszy sposób zharmonizowania jego działań z celami firmy. Dzięki temu działy informatyki będą miał istotny udział w sukcesach przedsiębiorstw. Ankieta EMC wykazała, że w wielu polskich firmach transformacja informatyki i działalności biznesowej jest już znacznie zaawansowana" - skomentował wyniki badania Thomas Meyer, wiceprezes działu systemów i rozwiązań infrastrukturalnych w oddziale EMEA firmy IDC.

Dane są cennymi aktywami każdej firmy i na liście priorytetów bezpieczeństwo informacji znajduje się bardzo wysoko - 40% ankietowanych podało, że bezpieczeństwo danych i zarządzanie nimi mają dla nich duże znaczenie, zaś dla 37% równie ważne jest bezpieczeństwo sieci. Dla 47% istotne jest tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych.

Co trzeci ankietowany uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat architektura cloudowa zastąpi w ich firmach tradycyjną infrastrukturę IT.

Badanie zostało przeprowadzone przed konferencją EMC Forum, która odbyła się w Warszawie 15 listopada 2012 r., i objęło 239 jej uczestników. Wśród respondentów byli dyrektorzy firm i szefowie działów informatyki, architekci rozwiązań technicznych, analitycy danych oraz administratorzy systemów pamięci masowej i infrastruktury z różnych polskich przedsiębiorstw.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200