Niemieckie marki dla Opola

Urząd Wojewódzki w Opolu współpracuje z Akademią Niemieckiego Związku Urzędników. Związek ten, z siedzibą w Bonn, zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji kadr administracji państwowej. W ramach współpracy sąsiedzkiej przedstawiciele Związku wizytowali Urząd Wojewódzki w Opolu. Zwrócili wówczas uwagę na braki w wyposażeniu Urzędu w sprzęt informatyczny.

Urząd Wojewódzki w Opolu współpracuje z Akademią Niemieckiego Związku Urzędników. Związek ten, z siedzibą w Bonn, zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji kadr administracji państwowej. W ramach współpracy sąsiedzkiej przedstawiciele Związku wizytowali Urząd Wojewódzki w Opolu. Zwrócili wówczas uwagę na braki w wyposażeniu Urzędu w sprzęt informatyczny.

Efektem wizyty było przeznaczenie przez Akademię Niemieckiego Związku Urzędników w ramach pomocy kwoty 30 tys. DM na zakup sprzętu.


TOP 200