Nielojalni użytkownicy

Europejscy użytkownicy baz danych Informix preferują rozwiązania Oracle'a, a nie bazę DB2 firmy IBM - wynika z ankiety przeprowadzonej przez mało znaną firmę Harte-Hanks.

Europejscy użytkownicy baz danych Informix preferują rozwiązania Oracle'a, a nie bazę DB2 firmy IBM - wynika z ankiety przeprowadzonej przez mało znaną firmę Harte-Hanks.

Badanie to przeprowadzono w 150 firmach z 9 państw. Jego autorzy twierdzą, że od chwili przejęcia w 2001 r. Informixa przez IBM aż 35% użytkowników baz Informixa zdecydowało o zaprzestaniu korzystania z dotychczas używanego narzędzia. Ponad połowa z nich (61%) wybrała Oracle 9i. Tylko 10% było lojalne wobec nowego właściciela - Informixa, wybierając IBM DB2. Jeszcze mniejsza grupa postanowiła dokonać migracji do Microsoft SQL Server.

Według przedstawicieli Harte-Hanks niekorzystny dla IBM trend będzie się nasilał. Z ankiety wynika ponadto, że tylko 18% dotychczasowych użytkowników nadal zamierza korzystać z rozwiązań Informixa. Pozostali planują przeprowadzenie migracji do innej platformy bazodanowej w tym roku.

Przedstawiciele IBM twierdzą jednak, że w regionie EMEA nie zaobserwowano znaczącego zmniejszenia się liczby klientów przejętych wraz z firmą Informix. Co więcej, ich zdaniem sprzedaż technologii bazodanowych IBM w tym regionie rośnie w większym tempie niż konkurencyjnych rozwiązań Oracle'a.

Według IDC największy udział w światowym rynku baz danych ma obecnie Oracle (43%), IBM znajduje się na drugim miejscu (31%). Konkurencyjny raport Gartner Group, dotyczący 2002 r., nie został jeszcze opublikowany. Według opracowanego przez tę firmę analityczną raportu za 2001 r. liderem - właśnie dzięki przejęciu Informixa - był IBM (ok. 35-proc. udział). Oracle znalazł się na drugim miejscu (32%).


TOP 200