Niekłopotliwe raporty

Nowa wersja programu WebTrends pomaga webmasterom tworzyć czytelne raporty i wykresy wykorzystania ich serwerów, ale trudno ją przystosować do własnych potrzeb.

Nowa wersja programu WebTrends pomaga webmasterom tworzyć czytelne raporty i wykresy wykorzystania ich serwerów, ale trudno ją przystosować do własnych potrzeb.

WebTrends zyskał opinię bardzo sprawnego, a zarazem mało kosztownego narzędzia służącego do generowania szczegółowych raportów (także w postaci graficznej), opisujących wykorzystanie serwera WWW . Aplikacja istotnie zawiera wiele poleceń pozwalających na wykorzystanie praktycznie wszystkich danych zawartych w pliku log (generowanych przez serwer WWW na podstawie wszystkich odwiedzin użytkowników w zadanych okresie - na ogół jest to doba).

W odróżnieniu od innych narzędzi służących do analizy ruchu na serwerze WWW, WebTrends nie wymaga współpracy z bazą danych (choć może wykorzystać jako zewnętrzny magazyn bazę danych zgodną z ODBC). Program potrafi obsługiwać pojedyncze sesje, przez co można każdy dostęp do stron przydzielić poszczególnym użytkownikom. W obecnej wersji można generować raporty dotyczące załadowania programów, obsługiwać kilka języków i tworzyć zestawienia wykorzystania łącza do serwera. log zapisanych w formacie ZIP lub GZIP jest automatyczna.

Program zawiera ogromną liczbę opcji dla administratora. Dzięki temu można przeglądać log (z wykorzystaniem filtrowana) i generować raporty poprzez krótki proces wyjścia od szablonu i oznaczenia odpowiednich pól w menu. WebTrends może działać w tle (w systemie Windows NT), administrator zaś ma możliwość zdalnego wskazania, jak maksymalnie duży czas procesora może zająć program.

Testowanie programu WebTrends przeprowadzono korzystając z dziennych logów, pochodzących z serwera InfoWorld Electric (http://www.infoworld.com), zajmujących średnio 51 MB. Można było zauważyć małe, kilkuprocentowe różnice między wynikami generowanymi przez program w postaci liczb zawartych w raportach na podstawie pełnych i skompresowanych wersji logów. Twórcy oprogramowania nie potrafili wyjaśnić, skąd wzięły się te rozbieżności. Wprawdzie nie jest to istotna różnica, ale budzi wątpliwość, czy WebTrends dobrze przetwarza dostarczane dane.

Brak elastyczności

Oprócz zauważonych błędów w obliczeniach, program miał jeszcze jedną, irytującą cechę - działa on bowiem w ściśle określony, „sztywny” sposób. Za jego pomocą można generować raporty, takie jako tabele dla MS Worda lub Excela, ale wszystkie wykresy są jedynie obrazami i w żaden sposób nie można z nich otrzymać jakichkolwiek obiektów. Nie sposób więc wykorzystać je do prezentacji. Jeśli brakuje chęci do samodzielnego tworzenia makr, trzeba się pogodzić z otrzymywaniem wszelkich wykresów zgodnych z oprogramowaniem e.g. Software. Choć jednocześnie dostarczone szablony pozwalają na częściowe modyfikowanie generowanych wykresów, zwłaszcza w określeniu, jakie dane powinny one prezentować.

Program pozwala na szybkie tworzenie dość czytelnych raportów i wykresów, ale nie jest narzędziem, które mogłoby zadowolić administratorów złożonych serwisów WWW . Brakuje w nim przede wszystkich możliwości manipulacji przygotowywanymi wykresami - np. dopisywania własnych wyjaśnień.


TOP 200