Nieduży popyt na IBM Unix

Wielkie nadzieje IBM na boom wśród chętnych do nabycia systemu AIX/ESA najwyraźniej załamały się.

Wielkie nadzieje IBM na boom wśród chętnych do nabycia systemu AIX/ESA najwyraźniej załamały się.

Od momentu zaprezentowania tego systemu w poł. 1992 r. zaledwie 200 klientów, przede wszystkim ze sfery naukowo-badawczej, zdecydowało się na jego zakup. Początkowo, AIX/ESA został pomyślany jako alternatywa dla tych dużych klientów IBM, którzy w ramach spodziewanego boomu na otwarte systemy unixowe, chcieliby wprowadzić w swojej firmie jednolite środowisko systemowe.


TOP 200