Niedoceniane Wi-Fi

Z najnowszego raportu IDC (przygotowanego na zlecenie firm Cisco i EXATEL) wynika, że większość organizacji w Polsce, choć korzysta z sieci bezprzewodowych, nie wykorzystuje w pełni ich potencjału .

Badanie wykazało, że 2/3 polskich organizacji udostępnia sieć Wi-Fi pracownikom, gościom czy klientom. Aż̇ w 95,5% przypadków sieć Wi-Fi jest przeznaczona do użytku pracowników, a w 73,5% udostępniana jest gościom danej organizacji. Powszechność stosowania tej technologii sprawia jednak, że organizacje nie postrzegają ich jako narzędzia umożliwiającego oferowanie nowych, innowacyjnych usług. Istnieje też wiele, często nieuzasadnionych, obaw o ich bezpieczeństwo.

A przecież katalog możliwości, jakie daje Wi-Fi jest obszerny, począwszy od inteligentnych budynków (gdzie możliwe do zastosowania scenariusze to nawigacja wewnątrz budynków czy zarządzanie aktywami), po wsparcie systemów obsługi klientów lub mieszkańców.

Zobacz również:

  • Powstanie pierwsza podmorska sieć światłowodowa, która połączy ze sobą bezpośrednio Australię z Afryką
  • Netgear wkracza z Wi-Fi 7 dla klientów biznesowych

Aby jednak podróż w „bezprzewodowym” kierunku przebiegła pomyślnie, przedsiębiorstwa muszą na nowo zdefiniować kwestię bezpieczeństwa IT. „Ważne, aby już u podstaw wszystkich działań związanych z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych leżało cyberbezpieczeństwo. Badania oraz praktyki rynkowe pokazują, że pełne monitorowanie przestrzeni radiowej pozwoli uchronić firmę od cyberataku lub innych zagrożeń w sieci.

Tymczasem jedynie 48% dyrektorów, kierowników oraz specjalistów odpowiedzialnych za infrastrukturę IT lub sieciową, którzy wzięli udział w badaniu przyznaje, że ich organizacje monitorują sieć radiową organizacji. Niestety oznacza to, że ponad połowa (52%) firm nie wprowadza takich praktyk, mimo tego, że jest to zdecydowanie najbardziej skuteczna i proaktywna metoda wykrywania niebezpiecznych zdarzeń w sieci, oferowana przez współczesne rozwiązania WLAN” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

„Najlepszą praktyką z zakresu cyberbezpieczeństwa jest zasada ograniczonego zaufania. Do wszystkiego - czy jest to łącze przewodowe czy bezprzewodowe. Fizyczna separacja jest dobrym rozwiązaniem, ale jednym z tych ostatecznych. Bo - jako organizacja - ograniczamy wtedy mobilność naszych pracowników. Przywiązujemy ich do stanowisk pracy, a nie jest to konieczne. Dobrze zaprojektowana i zabezpieczona sieć bezprzewodowa może być traktowana na równi z „kablem”. Do tego trzeba jednak odpowiednich narzędzi i informacji z monitoringu sieci oraz ruchu, VPN-ów, czy właściwej konfiguracji dostępów. Nie każda organizacja może to wykonać samodzielnie. Ale dzięki outsourcingowi te kompetencje można dość łatwo pozyskać” – mówi Jakub Syta, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w EXATEL.

A oto kluczowe dane dotyczące stosowania zabezpieczeń sieci Wi-Fi: 87% badanych oczekuje, że Wi-Fi samo w sobie będzie bezpieczne; 79% uczestników badania przyznaje, że w ich organizacji sieć Wi-Fi jest odseparowana od sieci wewnętrznej; uwierzytelnianie oraz autoryzowanie dostępu użytkowników jest istotne dla 79% ankietowanych; prawie połowa (48%.) wskazało na identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń w przestrzeni radiowej; 12% osób, które brały udział w badaniu wskazało na inne zabezpieczenia.

Kluczowe wnioski z badania w zakresie ułatwienia pracy przez WLAN: ułatwienie pracy pracownikom jest istotne dla 65% uczestników badania; 61% wskazuje na ułatwienie dla klientów i gości; 41%. zaznacza korzyści wizerunkowe; redukcja kosztów operacyjnych związanych z częstą przebudową sieci LAN jest istotna dla 27% osób; 14% wskazuje na funkcje analityczne.

Badanie pokazuje, że rynek wciąż wymaga edukacji i namacalnych przykładów wdrożeń. Jego ewolucję przyspieszają zmieniające się modele pracy, wzrost mobilności i nowych form dostępu do aplikacji biznesowych etc. Dlatego istotnym elementem jest inspirowanie decydentów do tego, aby tworzyć nowe usługi dla biznesu w oparciu o bezpieczne sieci Wi-Fi i jak w pełni wykorzystać ich potencjał.

Źródła: Cisco, dfusion communication

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200