Niech przemieszczają się dane

Celem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie jest stworzenie regionalnego centrum opisowego RTG, które świadczyłoby zdalnie konsultacje dla innych placówek.

FINALISTA KONKURSU: Opieka zdrowotna

Adam Zborowski, administrator systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie

"Lekarze mogą oglądać zdjęcia rentgenowskie w jakości potrzebnej do przeprowadzenia trafnej diagnozy na każdym komputerze w szpitalu, od razu po wykonaniu zdjęcia pacjentowi. To znacznie ułatwia im pracę i przyspiesza proces podejmowania decyzji medycznych w sytuacjach kryzysowych".

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie jest gotowy do całkowitej cyfryzacji obsługi wszystkich procesów medycznych. Obecnie wszystkie dane medyczne w placówce są w wytwarzane i przetwarzane w formie elektronicznej. W formie papierowej zachowywane są tylko te dokumenty, których wymaga obecne prawo. Szpital może także wymieniać dane z innymi placówkami medycznymi, gdy wymaga tego przebieg leczenia pacjenta lub gdy trzeba podjąć decyzję ratującą życie lub zdrowie niemal natychmiast.

Szpital prowadzi pogotowie kardiologii inwazyjnej. Już w karetkach ratownicy wykonują pacjentom badanie EKG i siecią przesyłają jego obraz do trzech ośrodków medycznych. Lekarz jednego z nich ocenia stan pacjenta, i wybrana placówka może się przygotowywać do operacji, gdy pacjent jest jeszcze w drodze do szpitala. Dzięki szybkiej diagnostyce pacjenci szybciej wracają do zdrowia i swoich domów, co też przekłada się na oszczędności dla szpitala.

Medycyna ponad granicami

"Niech przemieszczają się dane, nie pacjenci". To hasło projektu telemedycznego, w którym bierze udział szczeciński szpital. Dane o pacjentach w postaci elektronicznej mają przemieszczać się zarówno wewnątrz szpitala, jak i między współpracującymi z sobą placówkami medycznymi.

Idea połączenia zachodniopomorskich szpitali siecią wymiany danych powstała już w 2007 r. W projekcie "Telemedycyna w Euroregionie Pomerania" uczestniczy 21 szpitali niemieckich i 11 polskich oraz dwie szczecińskie uczelnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Możliwość wymiany dokumentacji elektronicznej pacjentów czy historii ich choroby usprawnia wydatnie proces leczenia w nagłych przypadkach. Wyposażenie szpitali w sale wideokonferencyjne umożliwia też zdalną diagnozę wyjątkowych przypadków medycznych. W taki sposób, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, szpitale mogą uzupełniać braki personalne w placówkach i korzystać z wiedzy specjalistów z innych ośrodków. To również znacznie podnosi jakość leczenia.

Pełna gotowość

Ryszard Chmurowicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie

"Informatyzacja szpitala pozwala nam na przykład na obliczanie kosztów leczenia poszczególnych pacjentów. Dzięki temu łatwiej nam planować wydatki i zarządzać szpitalem. Są też obszary, w których informatyzacja pozwala nam lepiej ratować ludzkie życie i zdrowie".

W ramach projektu "Telemedycyna w Euroregionie Pomerania" Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie zmodernizował również swoją sieć komputerową i wdrożył system radiologiczny, który został zintegrowany w pełni z istniejącym systemem szpitalnym wspomagającym procesy leczenia (HIS). Kupiono też serwery i stacje diagnostyczno-opisowe.

Dzięki wdrożeniu systemu radiologicznego i jego głębokiej integracji z systemem szpitalnym, placówka jest w pełni gotowa do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Obecnie wszystkie wyniki badań, zdjęcia diagnostyczne i opisy oraz historia choroby pacjenta przechowywane są w systemie w wersji elektronicznej. W szpitalu znajdują się stanowiska ze stacjami, na których radiolodzy opisują zdjęcia diagnostyczne. W każdej chwili lekarze mogą porównać nowe zdjęcie z innymi zachowanymi na serwerze PACS i śledzić w ten sposób postępy choroby pacjenta. W planach jest też zakup stacji, które pozwolą na wyświetlanie zdjęć diagnostycznych w czasie zabiegu na bloku operacyjnym. To jeszcze bardziej ułatwiłoby pracę lekarzom operującym.

W razie potrzeby do szpitala w Szczecinie przesyłane są zdalnie zdjęcia diagnostyczne z innych placówek, również niemieckich, które potrzebują konsultacji radiologów. Celem szczecińskiego szpitala jest stworzenie centrum opisowego RTG. Rozwiązałoby to problem niedoboru lekarzy radiologów w niektórych placówkach i pozwoliło na lepsze wykorzystanie zasobów.


TOP 200