Nie tylko fundusze strukturalne

Przedsiębiorcy, którzy chcą finansować wdrożenie systemów informatycznych ze środków unijnych, często zapominają, że mogą korzystać nie tylko z funduszy strukturalnych.

Mogą wykorzystywać również fundusze przedakcesyjne PHARE 2002 i 2003 oraz z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej i kilku innych programów unijnych, których celem jest wsparcie informatyzacji przedsiębiorstw. Jak zauważono podczas konferencji "Fundusze unijne na informatyzację firm", większość przedsiębiorstw występując o dodatcje nie wie, że może uzyskać dodatkowe pieniądze nie tylko na rozwiązania informatyczne, ale również na szkolenia pracowników czy usługi firm doradczych.

Najpopularniejsze jest korzystanie z dotacji w ramach poszczególnych działań Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).

W latach 2004-2006 na wsparcie rozwoju MSP przez inwestycje zostanie przeznaczonych prawie 360 mln euro, a na wsparcie poprzez doradztwo - 33 mln euro.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200