Nie tylko TP S.A.

Po uchyleniu przez NSA zakazu wykorzystywania przez operatorów GSM linii transmisyjnych nie należących do TP S.A. rozważają oni korzystanie z linii PKP i PSE. Dla klientów może to oznaczać obniżkę cen.

Po uchyleniu przez NSA zakazu wykorzystywania przez operatorów GSM linii transmisyjnych nie należących do TP S.A. rozważają oni korzystanie z linii PKP i PSE. Dla klientów może to oznaczać obniżkę cen.

Działający w Polsce operatorzy telefonii komórkowej GSM twierdzą, że jeśli będą korzystać z linii transmisyjnych nie należących do Telekomunikacji Polskiej S.A., ceny ich usług będą mogły zostać obniżone. Era GSM i Plus GSM mogłyby korzystać z linii Polskich Kolei Państwowych (PKP) i Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) - infrastruktura telekomunikacyjna tych firm jest wystarczająco rozległa.

Jednocześnie Era GSM nadal nie wyklucza budowy własnej sieci. "W dalszym ciągu opracowujemy alternatywny wariant rozwoju naszej firmy, z uwzględnieniem innych warunków koncesji. Na umożliwieniu nam korzystania z innych łączy skorzystaliby klienci. Moglibyśmy wtedy obniżyć nasze taryfy" - mówi Tadeusz Kubiak, prezes Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (Era GSM).

Zależy od ministra

W połowie stycznia br. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił 3 warunki koncesji udzielonej przez Ministra Łączności operatorom GSM - Polkomtelowi S.A. (Plus GSM) i Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., które umacniały monopolistyczną pozycję państwowej Telekomunikacji Polskiej S.A. Jeśli minister podporządkuje się wyrokowi, Plus i Era będą mogły korzystać z łączy nie należących do TP S.A.

Kolej i energia

PKP i PSE (ta ostatnia firma jest udziałowcem Plus GSM), interesują się dzierżawieniem swoich linii telekomunikacyjnych operatorom cyfrowej telefonii komórkowej. PKP posiada linie telefoniczne ułożone wzdłuż wszystkich głównych linii kolejowych, z czego ponad połowę stanowią światłowody. Sieć ta obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.

Linie światłowodowe PSE udostępnia na zasadach komercyjnych spółka Tele-energo S.A, będąca częścią PSE. Sieć telekomunikacyjna tej spółki ma już ponad 50 lat i działa od momentu wprowadzenia połączonego systemu energetycznego w Polsce. Składa się on z dwóch części - sieci ogólnopolskiej łączącej główne miasta, w której wprowadzany jest system SDH zapewniający przepustowość 622 lub 155 Mb/s, oraz sieci regionalnych (należących do zakładów energetycznych, akcjonariuszy spółki), gdzie przepustowość wynosi 8 lub 34 Mb/s.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200