Nie ma zgody co do finansowania Internetu ze środków KBN

W środowisku naukowo-akademickim wciąż nie ma zgody co do podejmowania decyzji o dalszym finansowaniu korzystania z Internetu ze środków Komitetu Badań Naukowych. Nie zmieniło tego poświęcone temu tematowi spotkanie w siedzibie KBN.

W środowisku naukowo-akademickim wciąż nie ma zgody co do podejmowania decyzji o dalszym finansowaniu korzystania z Internetu ze środków Komitetu Badań Naukowych. Nie zmieniło tego poświęcone temu tematowi spotkanie w siedzibie KBN.

Na spotkaniu nie podjęto żadnych decyzji. KBN zbiera obecnie opinie użytkowników i powinien określić ostateczny kształt finansowania sieci w tym roku na początku lutego.

W prezentowanych przed kilkoma laty planach Komitet Badań Naukowych zamierzał od początku br. przenieść ciężar dofinansowywania Internetu i sieciowej infrastruktury informatycznej z jednostek sieci MAN na placówki naukowe. Tak jak w przeszłości, gdy dotacje traciła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa na rzecz sieci metropolitarnych, tak i obecnie środowisko sieci MAN stara się zahamować proces zmian.

Również środowisko końcowych użytkowników nie wyraża jednolitej opinii. Jedni chcieliby uzyskać swobodę wyboru wykorzystania pieniędzy przeznaczonych na Internet i łączność komputerową między ośrodkami obliczeniowymi, inni zaś w obawie o rozproszenie środków skłonni byliby zezwolić na dalszą uprzywilejowaną pozycję sieci metropolitarnych.

Proponowane przez Komitet Badań Naukowych rozwiązanie stanowiłoby pewien kompromis. Zostałaby utrzymana dotychczasowa dotacja dla ośrodków obliczeniowych KDM (Komputerów Dużej Mocy), znaczna kwota (ok. 12-15 mln zł) byłaby przeznaczona na łączność zagraniczną, w tym połączenie z siecią TEN-155 (niekomercyjną, europejską siecią eksperymentalną 155 Mb/s), pozostała część kwoty przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury sieciowej (w ramach środków na specjalne programy i urządzenia badawcze - tzw. SPUB-y) byłaby zaś podzielona po połowie między sieci metropolitarne i jednostki naukowe (użytkowników końcowych). Pełen tekst propozycji dostępny jest w Internecie pod adresemhttp://eris.kbn.gov.pl/Pl-asc/pub/info/dep/sbub.html.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200