Nie dzielić przez dwa

Microsoft odpowiedział na rządową propozycję podziału koncernu na dwie, niezależne firmy. Producent Windows uzasadnia błędy w rządowej propozycji tym, że większość aktywów firmy stanowią dobra intelektualne i jej pracownicy. Podział firmy może natomiast spowodować ich masowy odpływ. Zdaniem Microsoftu, rządowa propozycja jest zbyt radykalna. Zamiast podziału, koncern z Redmond proponuje serię zadośćuczynień.

Microsoft odpowiedział na rządową propozycję podziału koncernu na dwie, niezależne firmy. Producent Windows uzasadnia błędy w rządowej propozycji tym, że większość aktywów firmy stanowią dobra intelektualne i jej pracownicy. Podział firmy może natomiast spowodować ich masowy odpływ. Zdaniem Microsoftu, rządowa propozycja jest zbyt radykalna. Zamiast podziału, koncern z Redmond proponuje serię zadośćuczynień.

Microsoft miałby m.in. umożliwić producentom komputerów usunięcie ikony Internet Explorera z pulpitu Windows. Nie będzie również prowadzona polityka dyskryminująca producentów komputerów np. poprzez ustalanie różnych cen za licencje Windows. Koncern z Redmond nie wyklucza także udostępnienia kodu źródłowego Windows.

Ostatni raz obie strony procesu mają spotkać się 24 maja br. Wówczas przedstawią sędziemu ustne uzasadnienia swoich stanowisk. Microsoft poprosił jednak o przesunięcie terminu tej rozprawy aż do 4 grudnia br.


TOP 200