Nie dopracowana nowość

Nabywając komputer z preinstalowanym systemem Windows 95B, należy spodziewać się kłopotów.

Nabywając komputer z preinstalowanym systemem Windows 95B, należy spodziewać się kłopotów.

W posiadanie systemu Windows 95B, znanego też jako OSR2, czyli OEM Service Release 2, można wejść wyłącznie przy okazji nabycia od autoryzowanego producenta OEM nowego komputera lub dysku twardego. Microsoft nie zamierza udostępniać tego pakietu jako oddzielnego produktu lub upgrade. Tym niemniej coraz większa liczba użytkowników już ma do czynienia z tym systemem, wielu producentów bowiem zaczęło preinstalować go w komputerach. Win95B ma tę zaletę, że dzięki obecności opcji FAT-32 nie ma konieczności podziału dużych dysków twardych (np. o pojemność rzędu 2 GB) na wiele logicznych partycji. Do tej pory było to niezbędne, gdyż FAT-16 musiał budować bardzo duże klastry (o długości np. 32 kB), co powodowało marnotrawstwo pojemności dysku. Obecnie dysk 2 GB może być postrzegany przez system jako jedna partycja podzielona na klastry o długości tylko 4 KB.

Nabywając nowy komputer z preinstalowanym systemem Win95B i chcąc dalej eksploatować dyski pracujące na bazie 16-bitowej tabeli alokacji plików FAT, należy liczyć się z problemami. Microsoft nie opracował jeszcze ścieżki przechodzenia na FAT-32, który pozwala ekonomicznie wykorzystać przestrzeń adresową dysku.

Aby przekonać się, czy w komputerze zainstalowano system z tabelą FAT-32, należy przywołać okienko System i sprawdzić aktualną wersję systemu. Jeśli na ekranie pojawi się napis typu Version No. 4.00.950B, oznacza to, że komputer pracuje pod Win95B. Warto wtedy znać zagrożenia, które niesie ta wersja systemu Windows 95.

Win95B wspiera opcję o nazwie IRQ steering. Windows przechwytuje komunikaty (żądania obsługi) wysyłane do linii IRQ, kierując je do następnego poziomu przerwań IRQ dostępnego w danym momencie. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie w przypadku eksploatowania systemów przenośnych wyposażonych w szynę danych standardu PCI, które są dołączane do stacji dokowania. Konfiguracja warstwy sprzętowej komputera ulega wtedy zmianie (zarówno przy dołączaniu jak i odłączaniu notebooka od stacji dokowania), toteż opcja IRQ steering pozwala szybko i, co ważne, dynamicznie rekonfigurować stanowisko pracy. Ponieważ opcja IRQ steering nie jest wybierana domyślnie przez system Win95B, to sprawdzając stan szyny danych PCI (wyświetlając okienko Device Manager) można spotkać błąd Error Code 29.

Błąd ten można usunąć przez włączenie opcji IRQ steering. Należy wybrać opcję System, kliknąć na pozycji Device Manager i następnie klikać po kolei na opcjach: System Devices, PCI Bus, Properties, IRQ Steering i wybrać w okienku dialogowym pozycję IRQ Steering.

System FAT-32 może teoretycznie obsługiwać partycje o długości większej niż 2 GB. Należy jednak przyjąć, że aby dysk pracował optymalnie, partycja nie powinna być dłuższa niż 8 GB. Jeśli jednak jest ona dłuższa, to wielkość klastrów wzrasta do takiego poziomu, że są one wypełnione tylko w części. Trzeba też pamiętać, że kontrolery dysków twardych standardów IDE i SCSI, które nie obsługują przerwania Interrupt 13 (tryb LBA), i tak nie mogą sterować dyskami o pojemności ponad 8 GB.

Do używania partycji o pojemności większej niż 7,9 GB, w sytuacji kiedy wykorzystywany kontroler dysków nie obsługuje przerwania Interrupt 13, konieczna jest modyfikacja systemu BIOS.

Jeśli komputer, a właściwie kontroler dysków, ma pracować na bazie 32-bitowej tabeli FAT, to powinien wspierać opcję LBA (Logical Block Addressing - Interrupt 13). Napływają już sygnały od użytkowników notebooków i komputerów klasy 486, że ich systemy "wykładają" się na 32-bitowej tabeli FAT. Powód jest prosty - BIOS nie wspiera opcji LBA. I to jest chyba główną przyczyna tego, że Microsoft nie oferuje użytkownikom szybkiej ścieżki przechodzenia na FAT-32, a udostępnia system Win95B tylko producentom sprzętu komputerowego, którzy powinni sprawdzić, czy sprzedawany system spełnia wymogi stawiane przez nową wersję Windows.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200