Nie dla małych

Oracle ogłosił program, którego celem jest przejęcie użytkowników serwerów pocztowych Microsoftu.

Oracle ogłosił program, którego celem jest przejęcie użytkowników serwerów pocztowych Microsoftu.

Oracle Email Migration Service umożliwia przejście z serwera Exchange do rozwiązania bazującego na Oracle 9i i jednocześnie dalsze korzystanie z Outlooka na komputerach biurkowych. Usługa składa się z dwóch elementów: oszacowania potencjalnych korzyści płynących z przejścia na rozwiązania Oracle oraz zestawu narzędzi i procedur umożliwiających migrację. Jest adresowana przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw, posiadających kilkadziesiąt serwerów pocztowych Microsoftu.


TOP 200