Nie celuj w oko...

Najnowsze niemieckie badania mówią o statystycznie potwierdzonej zależności między występowaniem rzadkiego nowotworu oka a używaniem telefonu komórkowego. Autorzy wskazują jednak na potrzebę kontynuowania badań.

Po fali naukowych opracowań o braku dowodów na związek wystąpienia raka mózgu z używaniem telefonu komórkowego część badaczy nie poddaje się, znajdując inne narządy niszczone przez nowoczesną komunikację.

Najnowsze niemieckie badania mówią o statystycznie potwierdzonej zależności między występowaniem rzadkiego nowotworu oka a używaniem telefonu komórkowego. Autorzy wskazują jednak na potrzebę kontynuowania badań.

Naukowcy z uniwersyteckiej kliniki w Essen przepytali 118 pacjentów z czerniakiem naczyniówki o częstotliwość używania przez nich telefonów komórkowych i porównali rezultat z kontrolną grupą 475 osób zdrowych. Odkryto, że wśród intensywnie używających telefonów komórkowych 3,3 razy częściej dochodzi do rozwoju nowotworu. Zespół badawczy opublikował wyniki w czasopiśmie „Epidemiology."

Autorzy dr Andreas Stang i prof. Karl-Heinz Jöckel zastrzegają, że nie mogli w żaden sposób wyeliminować innych możliwych przyczyn wyższego ryzyka wśród badanej populacji i wzywają do dalszych badań. Prace badawcze nie obejmowały pomiaru poziomu promieniowania radiowego, na jakie byli wystawieni pacjenci.

Rak naczyniówki jest stosunkowo rzadkim nowotworem. Co roku notuje się na świecie średnio 1 nowy przypadek zachorowania na 100 000 osób.

Zdaniem niemieckich naukowców potrzebne są kompletne badania dotyczące zdrowotnych konsekwencji używania telefonów komórkowych towarzyszące rozwojowi i upowszechnianiu się tej technologii. Obecne wyniki badań prowadzą nadal do wielu kontrowersji i z racji młodego wieku tego rodzaju komunikacji budzą więcej pytań niż dają odpowiedzi.

Adres uniwersytetu w Essen: www.uni-essen.de/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200