Nie bronić drutów

Władze Płocka dążą do stworzenia jednej, szerokopasmowej sieci miejskiej we współpracy ze wszystkimi miejscowymi operatorami telekomunikacyjnymi.

Władze Płocka dążą do stworzenia jednej, szerokopasmowej sieci miejskiej we współpracy ze wszystkimi miejscowymi operatorami telekomunikacyjnymi.

Docelowo w Płocku ma być jedna, specjalna, wydzielona spółka, która zajmie się administrowaniem i obsługą całej infrastruktury dostępowej w mieście. Pomysł jej powołania powstał w Urzędzie Miasta. Miasto nie chciałoby jednak tworzyć jej samo. Zaproszenia do współpracy zostały wysłane do wszystkich operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie Płocka. Oprócz Telekomunikacji Polskiej są to: Multimedia - miejscowy operator telewizji kablowej, Petrotel - spółka należąca do Orlenu oraz Zakład Energetyczny - właściciel rozległej sieci światłowodowej. Zarząd miasta proponuje wszystkim realizację zadania w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pierwszym krokiem do zintegrowania całej infrastruktury dostępowej na terenie miasta ma być opracowanie szczegółowej mapy zasięgu poszczególnych sieci. Wtedy będzie wyraźnie widać, gdzie są białe plamy, a gdzie dostęp jest wystarczający, gdzie trzeba jeszcze inwestować, a gdzie wystarczy tylko dobrze wykorzystać to, co już jest. "Nie warto dublować sieci i ponosić wydatków na kładzenie nowych światłowodów obok już istniejących" - mówi Andrzej Latuszek, pełnomocnik prezydenta miasta ds. informatyzacji. Jego zdaniem, konkurowanie w sferze dostępu będzie coraz bardziej tracić sens. "Warto mieć wspólną, silną infrastrukturę i konkurować usługami. W wielu miejscach na świecie powstają dzisiaj lokalni operatorzy infrastruktury z udziałem władz samorządowych. Tak się dzieje na przykład we Włoszech, Francji czy w Hiszpanii. Jednostki Samorządu Terytorialnego pełnią rolę katalizatora, godząc sprzeczne interesy operatorów lokalnych" - wyjaśnia.

Nie bronić drutów

Twchnologia w powietrzu

Na świecie infrastruktury się łączy, zapełnia białe plamy, a w Polsce, zdaniem Andrzeja Latuszka, wciąż pokutuje syndrom gołębia. Gołąb pilnuje tylko tego kawałka drutu, na którym akurat siedzi. Nie interesuje go, co jest dalej, nie wie, gdzie ten drut się kończy i zaczyna, skąd i dokąd biegnie. (Przypominają się tu też słowa piosenki zespołu Mr Zoob "Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić".) Jeżeli operatorzy dalej będą patrzeć w tych kategoriach na posiadane w swoich zasobach sieci, to trudno będzie sprostać wyzwaniom związanym z coraz bardziej dynamicznym rozwojem usług cyfrowych. A w usługach, w treściach, jest właśnie, w opinii Andrzeja Latuszka, przyszłość i siła cyfrowej komunikacji. Do ich dostarczania potrzebne jest jednak odpowiednie, sprawne medium. Można je będzie każdemu zapewnić tylko przy ścisłej współpracy wszystkich operatorów, którzy muszą na nowa zdefiniować swój prawdziwy, właściwy dla dzisiejszych realiów interes.

Na początek WiMAX

Władze Płocka liczą, że na rozwój światłowodowej, szkieletowej sieci miejskiej uda im się uzyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Przygotowywany jest odpowiedni wniosek na nowy okres programowania 2007-2013. Trwają także starania, aby realizacja projektu była możliwa również wówczas, gdy środków europejskich nie będzie.

W tym roku z budżetu miasta została sfinansowana budowa miejskiej sieci WiMAX. Koszty wyniosły 2,5 mln zł. Wykonawcą Płockiej Bezprzewodowej Sieci Informatycznej została firma NextiraOne. Sieć ma zostać oddana do użytku w połowie listopada tego roku.

Na początku jej użytkownikiem będzie przede wszystkim administracja samorządowa oraz instytucje miejskie, w sumie w czterdziestu lokalizacjach. Potem zostanie udostępniona także mieszkańcom, szczególnie tam, gdzie nie ma innej możliwości skorzystania z szerokopasmowego łącza, np. na osiedlach domków jednorodzinnych. Gdy powstanie miejska sieć światłowodowa, która połączy wszystkie najważniejsze punkty i instytucje miejskie, WiMAX stanie się przede wszystkim siecią dostępową dla mieszkańców.

Teraz traktowana jest jeszcze jako platforma do budowania i rozwijania usług publicznych. Ma być wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów. Ale nie w każdym urzędzie czy jednostce miejskiej, inny, osobny, w Urzędzie Miasta, osobny w szkołach miejskich, osobny w wodociągach, placówkach opieki społecznej itp. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą funkcjonować w jednym, tym samym dla wszystkich systemie. To usprawni wymianę informacji na temat kluczowych dla funkcjonowania miasta organizacji. Dzięki temu można będzie myśleć m.in. o budżecie zadaniowym. Planowane jest także stworzenie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, miejskiego systemu GIS. "To idealne narzędzie wspomagające zarządzanie miastem i jego rozwojem" - przekonuje Andrzej Latuszek. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie telefonii IP dla jednostek miejskich.

Dzięki nowej sieci możliwe będzie przejęcie i rozwój systemu wizyjnego monitoringu miasta. W tej chwili funkcjonuje w nim ok. 100 kamer. Można będzie dołączyć następne. Na budowanym moście przez Wisłę zainstalowano specjalny system bezpieczeństwa. Dzięki specjalnym kamerom i czujnikom można śledzić wszystko, co się dzieje na przeprawie. Jest możliwość automatycznego rozpoznawania twarzy i numerów rejestracyjnych. Na bieżąco do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazywane są dane o naprężeniach podpór i pylonów, czy o stanie zasilania mostowych urządzeń w energię elektryczną. Na bazie sieci WiMAX powstanie także zapasowy system zarządzania kryzysowego w mieście oraz powiadamiania ratunkowego.

Mieszkańcy i turyści dostaną do dyspozycji dwadzieścia rozlokowanych po całym mieście hot spotów oraz infokiosków, które oprócz prezentowania zapisanych w nich treści będą pozwalały na podłączenie się do Internetu. Umieszczone zostaną głównie w miejscach najliczniej odwiedzanych przez ludzi - na rynku, w urzędach, szkołach, centrach handlowych itp. Na stronach miejskich będzie można skorzystać z interaktywnego planu miasta.

Biblioteka Zielińskich przymierza się do udostępnienia w sieci swoich zdigitalizowanych zasobów. Powstanie platforma do rozwijania usług e-learningowych.

W planach jest też współpraca z gminami ościennymi. Prowadzone są rozmowy na temat objęcia zasięgiem płockiej sieci sąsiednich miejscowości i udostępnienia ich mieszkańcom różnych usług cyfrowych. Zainteresowanie współpracą w tym zakresie w modelu PPP przejawia Telekomunikacja Polska.


TOP 200