Nie będzie fuzji

Action, Vobis i PC Factory poinformowały, że ze względu na kryzys na rynku walutowym, niestabilność złotówki, negatywne zmiany na giełdach światowych a w szczególności GPW, kierownictwo spółek podjęło jednomyślną decyzję o zaprzestaniu dalszych prac nad potencjalną konsolidacją.

Porozumienie z 28 listopada 2008 r. dotyczące połączenia Action, Vobis i PC Factory zostało zawarte w okresie ponadprzeciętnej destabilizacji rynku, która spowodowała ona znaczne trudności w określeniu wycen przedsiębiorstw i co za tym idzie ustalenia parytetów - twierdzą spółki w oficjalnym komunikacie. Action, Vobis i PC Factory deklarują jednak chęć dalszej współpracy handlowej i pracują nad umową partnerską, gwarantującą zacieśnienie kooperacji przedsiębiorstw.


TOP 200