Network General wchłania ProTools

Ogłoszona w grudniu i zrealizowana w początku stycznia br. fuzja Network General z firmą ProTools może mieć duży wpływ na sposób, w jaki użytkownicy zarządzają swoimi sieciami. Nowa firma, działająca pod nazwą Network General, zajmie się wyłącznie wytwarzaniem produktów służących do analizy stanu i diagnozowania problemów pojawiających się w pracy sieci komputerowych. Taka koncentracja niesie zapowiedź nowego i lepszego zarządzania w sieciach LAN - chociażby dlatego, że obie firmy są liderami w swojej specjalności.

Ogłoszona w grudniu i zrealizowana w początku stycznia br. fuzja Network General z firmą ProTools może mieć duży wpływ na sposób, w jaki użytkownicy zarządzają swoimi sieciami. Nowa firma, działająca pod nazwą Network General, zajmie się wyłącznie wytwarzaniem produktów służących do analizy stanu i diagnozowania problemów pojawiających się w pracy sieci komputerowych. Taka koncentracja niesie zapowiedź nowego i lepszego zarządzania w sieciach LAN - chociażby dlatego, że obie firmy są liderami w swojej specjalności.

Network General, producent narzędzi analizy sieci LAN zbudował swoją pozycję rynkową na standardowej serii wyrobów o nazwie Sniffer. Doszło do tego, iż Sniffer stał się synonimem diagnozowania sieci: ludzie używają określenia Sniffer na oznaczenie całej kategorii narzędzi analizy. ProTools z kolei jest znany jako producent wyrobów zarządzania siecią, obejmujących takie produkty jak Foundation Manager i Cornerstone Agent.

Połączenie się obu firm może się przyczynić do ułatwienia życia przeciętnego administratora sieci. Pojawia się jeden producent, całkowicie poświęcony wytwarzaniu wyrobów służących analizie i diagnostyce sieci.

Możliwość zaopatrzenia się w jednym miejscu oznacza także lepszy serwis i obsługę użytkownika. Na razie przez jakiś czas, w dalszym ciągu trzeba będzie kupować dwie grupy wyrobów, jeden dla regularnego monitorowania systemu, a drugi dla diagnozowania. Natomiast w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów, klient będzie już miał do czynienia z jednym działem serwisu i obsługi technicznej obu wyrobów.


TOP 200