Network Associates w ofercie Tech Data Polska

Tech Data Polska urozmaici swoją ofertę handlową. Tym razem spółka zaoferuje produkty firmy Network Associates specjalizującej się w rozwiązaniach antywirusowych i systemach bezpieczeństwa sieci kompu...

Tech Data Polska urozmaici swoją ofertę handlową. Tym razem spółka zaoferuje produkty firmy Network Associates specjalizującej się w rozwiązaniach antywirusowych i systemach bezpieczeństwa sieci komputerowych. Tech Data posiadać będzie wszystkie rozwiązania Network Associates z czterech grup produktowych: McAfee, PGP, Sniffer oraz Magic. Drugim w Polsce dystrybutorem produktów Network Associates jest ABC Data.

Zobacz również:


TOP 200