Netland przejął producenta komponentów systemów alarmowych

Warszawski NetLand przejął Przedsiębiorstwo Techniki Mikroprocesorowej "Pine", firmę specjalizującą się w produkcji zaawansowanych systemów mikroprocesorowych.

Warszawski NetLand przejął Przedsiębiorstwo Techniki Mikroprocesorowej "Pine", firmę specjalizującą się w produkcji zaawansowanych systemów mikroprocesorowych.

Firma Pine wytwarza komponenty do budowy cyfrowych systemów alarmowych, komunikujących się z użytkownikiem za pomocą głosu.

Dzięki przejęciu NetLand będzie mógł zaoferować usługi integracji systemów teleinformatycznych, połączonych z systemami sygnalizacji włamania i napadu, systemami przeciwpożarowymi, a także innymi systemami tzw. inteligentnego budynku.